Websites + Marketing Trợ giúp

Thay đổi nền của trang Sắp ra mắt

Nếu bạn đã hủy đăng tải trang của mình, những người truy cập vào website của bạn sẽ thấy ảnh nền kèm theo cụm từ “Sắp ra mắt” được hiển thị. Nếu bạn muốn thay đổi hình ảnh đó, sau đây là cách thức.

 1. Truy cập GoDaddy của bạn trang sản phẩm.
 2. Cuộn xuống Websites + Marketing và chọn Quản lý kế bên website bạn muốn thay đổi.
 3. Chọn Chỉnh sửa trang.
 4. Mở phần Đầu trang bằng cách chọn ảnh bìa cho Trang chủ của bạn.
 5. Chọn mũi tên cạnh Trang bìa truyền thông.
  Chọn bảng điều khiển Ảnh bìa
 6. Chọn Thay thế để chỉnh sửa ảnh hoặc bạn có thể thay thế ảnh bìa bằng một màu đồng nhất.
 7. Khi hoàn tất, chọn Đăng tải để hình ảnh hiện hoạt.
 8. Dùng biểu tượng Trang chủ để quay về Trang của tôi.
 9. Chọn Cài đặt.
 10. Chọn Hủy đăng tải và xác nhận các lời nhắc sau đó

Các bước liên quan