Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm GoFundMe vào trang của tôi

Gây quỹ và huy động vốn từ cộng đồng là cách tuyệt vời để gây quỹ, dù bạn đang thử nghiệm ý tưởng kinh doanh mới, ủng hộ một mục tiêu hay yêu cầu trợ giúp về tài chính. Hơn thế nữa, các khoản đóng góp cho tổ chức phi lợi nhuận có thể được khấu trừ thuế đối với một số cá nhân.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm.
 2. Cuộn xuống Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn.
 3. Trên Bảng điều khiển, chọn Website, rồi chọn Chỉnh sửa website.
 4. Chuyển đến vị trí bạn muốn thêm chiến dịch gây quỹ và thêm phần.
 5. Tìm phần Gây quỹ hoặc sử dụng thanh tìm kiếm, chọn bố cục bạn muốn và tùy chỉnh nội dung trong phần đó.
 6. Chọn Bắt đầu GoFundMe bằng liên kết. Trên trang GoFundMe, làm theo các bước để thiết lập tài khoản và xây dựng trang gây quỹ.
 7. Khi bạn hoàn tất trang GoFundMe, hãy chọn Chia sẻ và sao chép liên kết.
  Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ trong GoFundMe
 8. Trên trang GoDaddy của bạn, dán URL vào trường Liên kết trang gây quỹ.
 9. Đăng tải trang của bạn để mọi người thấy được những thay đổi.

Xem thêm thông tin