Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm một thẻ quà tặng kỹ thuật số

Cài đặt và nhúng liên một kết thẻ quà tặng trên website của bạn để khách truy cập trang có thể mua thẻ quà tặng kỹ thuật số từ bạn. Thẻ quà tặng có thể tăng doanh số bán, tương tác với khách hàng hiện tại hoặc thu hút khách hàng mới. Việc thiết lập và bán thẻ quà tặng trực tuyến là hoàn toàn miễn phí (mặc dù bạn vẫn phải trả phí xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng).

Yêu cầu: Trước khi bắt đầu, vui lòng cài đặt tài khoản Gift Up! của bạn, một tài khoản Square hay bộ xử lý thanh toán khác. Vui lòng xem phần Thông tin thêm bên dưới về cách khách hàng có thể đổi thẻ quà tặng của mình trong cửa hàng trực tuyến hay trực tiếp.
  1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website bạn muốn thay đổi.
  3. Chọn Sửa website hoặc Sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
  4. Thêm một phần, vui lòng chọn Thương mại, rồi chọn Thẻ quà tặng, sau đó chọn Thêm.
  5. Trong menu Thẻ quà tặng, chọn Cài đặt thẻ quà tặng.
    Chọn Cài đặt thẻ quà tặng trong menu
  6. Ở một thẻ hoặc cửa sổ riêng, vui lòng truy cập vào tài khoản Gift Up! của bạn hay Tài khoản Square rồi đăng nhập vào.
  7. Quay lại trang Websites + Marketing của bạn, dán URL bạn đã sao chép vào trường URL Thẻ quà tặng
  8. Chỉnh sửa nội dung còn lại trong cài đặt của phần, rồi bạn hãy nhớ Xuất bản trang để các thay đổi được hiển thị.

Xem thêm thông tin