Chứng nhận SSL Trợ giúp

Tìm hiểu: Xem danh sách bài viết quan trọng về SSL

Dưới đây là danh sách hầu hết các bài viết về Trợ giúp chứng nhận SSL. Hãy dùng danh sách này làm hướng dẫn — từ việc yêu cầu chứng nhận SSL cho tới việc cài đặt chứng nhận SSL lên máy chủ.

Nhấp để chuyển đến phần bất kỳ
Thông tin nền tảngYêu cầu chứng nhận của bạn
Xác minh chứng nhận của bạnTải xuống, cài đặt và quản lý chứng nhận của bạn
Chứng nhận xác thực mở rộng (EV)Xử lý sự cố với chứng nhận của bạn

Thông tin nền tảng

Tìm hiểu về các chứng nhận SSL cũng như chứng nhận phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. (Về đầu trang)

Yêu cầu chứng nhận của bạn

Bạn cần thực hiện một số bước để yêu cầu chứng nhận SSL của mình. (Về đầu trang)

Xác minh chứng nhận của bạn

Sau khi yêu cầu chứng nhận, bạn sẽ phải xác thực rằng bạn có quyền kiểm soát miền. (Về đầu trang)

Tải xuống, cài đặt và quản lý chứng nhận của bạn

Sau khi được cấp chứng nhận, bạn có thể cần thực hiện những bước bổ sung để cài đặt chứng nhận của mình. (Về đầu trang)

Chứng nhận xác thực mở rộng (EV)

Chứng nhận xác thực mở rộng sẽ cho phép khách hàng của bạn thấy rằng doanh nghiệp của bạn là hợp pháp và đã được một nguồn bên ngoài xác thực. (Về đầu trang)

Xử lý sự cố với chứng nhận của bạn

Ôi không! Đã có sự cố xảy ra sao? Hãy tìm cách xử lý sự cố cho chứng nhận của bạn sau khi chứng nhận được cài đặt. (Về đầu trang)