Zarządzany system WordPress Pomoc

Dlaczego warto używać tymczasowej nazwy domeny przy użyciu zarządzanego systemu WordPress?

Uwaga: podczas korzystania z domeny tymczasowej wystąpią problemy z dostarczaniem poczty z powodu braku rekordu Sender Policy Framework (SPF) ustawionego w DNS. Podczas przeprowadzania jakiegokolwiek testu poczty zalecamy użycie prawdziwej nazwy domeny z odpowiednim rekordem SPF.

Podczas konfiguracji witryn Managed WordPress masz możliwość używania tymczasowych nazw domen. Pozwala to przeglądać witryny i pracować nad nimi bez zmiany ustawień DNS dotyczących nazw domen. Dzięki temu istniejąca witryna pozostaje aktywna podczas pracy nad nową.

Tymczasowe nazwy domen są konieczne ze względu na sposób, w jaki sam WordPress obsługuje wewnętrzne linki i struktury plików — używa bezwzględnych zamiast względnych ścieżek. Oznacza to, że zamiast używać linków odnoszących się w sposób względny do ładowanej domeny, które wyglądają tak:

a href="/directory/file.extension" />tekst linku/a>

... używa bezwzględnych linków odwołujących się do konkretnej nazwy domeny, które wyglądają tak

a href="http://coolexample.com/directory/file.extension">tekst linku/a>

Gdy nazwa domeny w linku bezwzględnym nie wskazuje żądanego konta, nie może znaleźć zasobów pod oczekiwanymi adresami URL. Gdy więc próbuje załadować pliki używając ścieżek utworzonych przez WordPress, które są bezwzględne i używają samej nazwy domeny, nie może ich znaleźć, ponieważ domena kieruje pod inny adres. W zasadzie przerywa to działanie witryny.

Korzystając jednak z tymczasowej nazwy domeny, zapewniamy narzędzie do budowania lub podglądu witryn bez konieczności zmiany ustawień DNS ich nazw domen. WordPress zakłada, że tymczasowa nazwa domeny jest nazwą domeny, której będziemy używać, więc tworzone przez niego ścieżki bezwzględne są dostępne w Internecie i ładują odpowiednie zasoby, aby strona działała.

Będzie wiadomo, że używana jest tymczasowa nazwa domeny, ponieważ zostawiamy trwałą wiadomość w panelu administracyjnym WP z informacją o tym:
Wybierz łącze dodaj domenę

Powiązane czynności