Zarządzany sklep internetowy WordPress Pomoc

Dodawanie kuponu

W WooCommerce możesz tworzyć kupony na różne kwoty lub wartości procentowe i z określonymi ograniczeniami dla promocji w sklepie.

Uwaga: Jeśli kupon tworzysz po raz pierwszy, przed rozpoczęciem upewnij się, że włączono kupony na ekranie WooCommerce > General settings (Ustawienia ogólne).

  1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
  2. Wybierz kolejno Marketing > Coupons (Marketing > Kupony) w menu po lewej stronie.
  3. Kliknij przycisk Add coupon (Dodaj kupon).
  4. Wprowadź ręcznie nowy kod kuponu lub kliknij opcję Generate coupon code (Wygeneruj kod kuponu), aby usługa WooCommerce wygenerowała kod dla Ciebie.
  5. Wprowadź opcjonalny opis (Description) do użytku wewnętrznego.
  6. Wybierz co najmniej Discount type (Typ zniżki) i Coupon amount (Kwotę kuponu) na karcie General (Ogólne) okna Coupon Data (Dane kuponu).
  7. Kliknij przycisk Publish (Opublikuj) w prawym górnym rogu ekranu.

Powiązane czynności

Więcej informacji