Zarządzany system WordPress Pomoc

Optymalizacja tabeli w bazie danych MySQL

Jeśli witryna działa powoli, spróbuj zoptymalizować bazę danych, usuwając luki w danych (tzw. narzut). Pomoże to przywrócić szybkość, jeśli przyczyną jest baza danych, ale nie spowoduje naprawienia skryptów, które doprowadziły do powstania narzutu.

  1. Przejdź do strony Moje produkty GoDaddy. Może pojawić się monit o zalogowanie.
  2. Otwórz aplikację phpMyAdmin.
  3. Poniżej listy tabel wybierz opcję Zaznacz wszystkie tabele z narzutem.
  4. Na liście wybierz opcję Optymalizuj tabelę.

Więcej informacji

  • Więcej informacji na temat optymalizowania tabel można znaleźć na stronie mysql.com.