system WordPress Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Otwórz edytor WordPress

Aby edytować stronę lub wpis w edytorze WordPress, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się do systemu WordPress ( Potrzebujesz pomocy dotyczącej otwierania produktu? ).
  2. Wybierz Strony lub Wpisy z menu po lewej stronie w panelu administratora.
  3. Odszukaj na liście stronę lub wpis, który chcesz edytować.
  4. Możesz wybrać przycisk Edytuj poniżej tytułu.
  5. Rozpocznij edycję!
Animacja pokazująca, jak otworzyć edytor WordPress

Uwaga: Pamiętaj, aby zaktualizować stronę lub wpis po edycji.

Następne kroki

Więcej informacji