Zarządzany sklep internetowy WordPress Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Przypisz klasę wysyłkową do produktu

Po utworzeniu klasy wysyłkowej w WooCommerce możesz przypisać produkt do tej klasy, aby używał ustawień wysyłki dla tej klasy.

  1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
  2. Kliknij WooCommerce > Produkty .
  3. Znajdź produkt, do którego chcesz przypisać klasę wysyłki i kliknij Edytuj .
  4. Znajdź Wysyłka > Klasa wysyłkowa .
  5. Wybierz klasę wysyłki.
  6. Kliknij Aktualizuj, aby zapisać ustawienia.

Powiązane czynności

Więcej informacji