GoDaddy Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Rozpakuj pliki za pomocą SSH

Podczas rozpakowywania dużych plików lub gdy nie masz dostępu do menedżera plików, musisz użyć połączenia Secure Shell (SSH), aby rozpakować pliki.

Wymagania: aby wykonać te czynności, musisz mieć aplikację SSH. Zalecamy program PuTTY dla systemu Windows lub Terminal dla systemu macOS .
 1. Połącz się z hostingiem przez FTP.
 2. Prześlij plik w formacie .tar.gz lub .zip do folderu, w którym chcesz rozpakować plik.
 3. Połącz się ze swoim kontem hostingowym za pomocą SSH .
 4. Użyj polecenia ls , aby wyświetlić listę plików i folderów, a także cd i ../ , aby poruszać się po katalogach, aż znajdziesz się w katalogu, do którego został przesłany plik.
 5. Użyj jednego z następujących poleceń w zależności od typu przekazanego pliku:
  • Aby rozpakować plik .tar.gz, wpisz:
   tar -xvzf nazwa_pliku.tar.gz
  • Aby rozpakować plik .zip, wpisz:
   unzip filename.zip
  W powyższych poleceniach należy zastąpić nazwę pliku rzeczywistą nazwą pliku.
 6. Wciśnij Enter na klawiaturze.

Twój plik zostanie teraz rozpakowany w folderze, do którego został przesłany.

Więcej informacji