Hosting w systemie Windows (Plesk) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Wyświetl szczegóły bazy danych dla mojego hostingu Windows

Oto jak znaleźć nazwę hosta, serwer, użytkowników i inne informacje dla baz danych na koncie hostingu Windows. Te dane mogą być potrzebne, jeśli chcesz nawiązać połączenie zdalne z bazą danych na koncie .

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Wybierz opcję Hosting internetowy , a następnie obok konta hostingu systemu Windows, które chcesz wyświetlić, wybierz opcję Zarządzaj .
  3. W rachunku wybierz Panel Plesk Administrator.
  4. Na stronie głównej Plesk w nawigacji po lewej stronie wybierz Bazy danych . Strona Bazy danych pokazuje nazwę hosta, serwer i użytkowników dla każdej bazy danych na koncie Plesk.
Ostrzeżenie: Nie podawaj numeru portu po adresie IP dla baz danych MySQL. Na przykład, jeśli serwer bazy danych to1.1.1.1:3306 , użyj1.1.1.1 jako nazwę hosta bazy danych.

Powiązane czynności

  • Jeśli nie możesz zalogować się do bazy danych, zresetuj jedno z haseł użytkowników bazy danych, przechodząc do karty Użytkownicy. Następnie wybierz nazwę użytkownika, której chcesz użyć, zresetuj hasło, a następnie wybierz przycisk OK .

Więcej informacji