Odsprzedawca podstawowy i odsprzedawca Pro Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Zarządzaj cenami rabatowymi dla klientów odsprzedawców

Możesz włączyć lub wyłączyć ceny rabatowe dla określonych klientów. Ceny z rabatem pozwalają klientom, takim jak członkowie rodziny lub partnerzy biznesowi, kupować produkty i usługi po cenach niższych niż ceny detaliczne.

  1. Zaloguj się do Centrum kontroli odsprzedawców (użyj nazwy użytkownika i hasła GoDaddy).
  2. Przejdź do sekcji Raporty i wybierz opcję Wyszukiwanie klientów .
    W sekcji Raporty kliknij Wyszukiwanie klientów
  3. Wprowadź informacje o kliencie, dla którego chcesz zarządzać cenami rabatowymi, i kliknij Szukaj .
  4. Wybierz nazwę, aby wyświetlić informacje.
  5. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Discount Shopper .
    Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Discount Shopper

Uwaga: Nie otrzymujesz prowizji od zakupów dokonywanych przez kupujących ze zniżkami. Dzieje się tak, ponieważ kupujący ze zniżkami dokonują zakupów po cenach hurtowych.

Więcej informacji