GoDaddy Pomoc

Zarządzanie użytkownikami w systemie WordPress

System WordPress przypisuje każdy wpis użytkownikowi. Menu Użytkownicy w systemie WordPress umożliwia dodawanie, zmienianie i usuwanie użytkowników witryny. Dostępny z poziomu menu Użytkownicy ekran Mój profil pozwala zarządzać profilem administratora.

W menu Users (Użytkownicy) znajdują się następujące opcje:

  • All Users (Wszyscy użytkownicy) — umożliwia zmienianie i usuwanie użytkowników witryny.
  • Add New (Dodaj nowego) — umożliwia edycję użytkowników witryny.
  • Your Profile (Twój profil) — umożliwia zarządzanie Twoimi danymi kontaktowymi oraz ustawianie preferencji dotyczących motywu kolorów i nazwy.
  1. Zaloguj się na WordPress Dashboard (Pulpicie nawigacyjnym WordPress).
  2. Kliknij opcję Users (Użytkownicy) dostępną w menu głównym.
  3. Kliknij nazwę użytkownika przypisaną do profilu, którym chcesz zarządzać.
  4. Dostosuj ustawienia osobiste dla danego użytkownika, po czym kliknij przycisk Aktualizuj profil. Więcej informacji o użytkownikach znajdziesz na stronie WordPress.org.