Zarządzany system WordPress Pomoc

Zmiana hasła SFTP/SSH

Wykonaj poniższe kroki, by zmienić nazwę użytkownika i hasło.

 1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
 2. Na stronie Moje produkty wybierz znajdujący się obok pozycji Zarządzany system WordPress przycisk Zarządzaj wszystkim.
 3. Dla witryny, której chcesz użyć, wybierz opcję Ustawienia z menu ikona menu.

  Wybierz Ustawienia
 4. W obszarze Witryna produkcyjna znajdź pozycję Logowanie przez SSH/SFTP, a następnie wybierz opcję Wyświetl lub Zmień.
  Wybierz opcję zmiany, aby zobaczyć informacje o sftp
 5. Skopiuj nazwę hosta, aby użyć jej w aplikacji FTP, a następnie wybierz opcję Utwórz nowy login.
 6. Wybierz przełącznik, aby włączyć SSH.
 7. Ponownie wybierz opcję Utwórz nowy login.

  Uwaga: spowoduje to, że bieżąca nazwa użytkownika SFTP i hasło zostaną unieważnione.

 8. Skopiuj nową nazwę użytkownika i hasło, które będą używane w aplikacji FTP, a następnie wybierz opcję Zamknij.

Twoja nazwa użytkownika i hasło SSH/SFTP zostały zaktualizowane!

Następne kroki