อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

เพิ่ม Professional Email ของฉันใน Mail (Mac)


ขั้นตอนที่ 5 ในการตั้งค่าบัญชี Professional Email

เพิ่มบัญชี Professional Email ของคุณในแอป Mail จากนั้นคุณก็จะสามารถรับส่งอีเมลจาก Mac ของคุณได้

 1. เปิดเมล
  ไอคอนแอป Apple Mail
 2. หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3 หากเป็นผู้ใช้เก่า ให้เลือก Mail (เมล) แล้วเลือก Add Account (เพิ่มบัญชี)
  เลือกเมล แล้วเลือกเพิ่มบัญชี
 3. เลือก Other Mail Account (บัญชีเมลอื่น) แล้วเลือก Continue (ดำเนินการต่อ)
  ไปที่บัญชีเมลอื่น แล้วเลือกดำเนินการต่อ
 4. ป้อนชื่อผู้ใช้ (ที่อยู่อีเมล) และรหัสผ่านของคุณ (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน GoDaddy ไม่สามารถใช้ได้ที่นี่)
 5. เลือกลงชื่อเข้าใช้
  เลือกลงชื่อเข้าใช้
 6. เลือก IMAP เป็นAccount Type (ประเภทบัญชี) แล้วป้อนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลดังนี้:
  • เมลเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า: imap.secureserver.net
  • เมลเซิร์ฟเวอร์ขาออก: smtpout.secureserver.net
  • หมายเหตุ: หากคุณพบกับข้อความผิดพลาดแจ้งว่า Apple Mail ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันชื่อบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณได้ ขอให้ไม่ต้องกังวล ข้อความผิดพลาดจะหายไปเมื่อคุณป้อนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณเรียบร้อย
   ป้อนการตั้งค่าเมลเซิร์ฟเวอร์
 7. เลือก ลงชื่อเข้าใช้
 8. เลือกเสร็จสิ้น คุณกลับมาแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้ได้ตลอดเวลา
  เลือกเสร็จสิ้น

ตอนนี้ Professional Email ของคุณก็ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยใน Apple Mail แล้ว หากคุณมีบัญชี Mail มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้เลือกInbox (กล่องขาเข้า) แล้วเลือกบัญชีอีเมลใหม่เพื่อดูกล่องขาเข้าของคุณ