อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

เพิ่ม Professional Email ของฉันใน Mail (Windows)


ขั้นตอนที่ 5 ในการตั้งค่าบัญชี Professional Email

เพิ่ม Professional Email ลงในแอป Mail สำหรับ Windows เพื่อให้คุณสามารถรับและส่งอีเมลได้

 1. เปิดเมล
  ไอคอนแอป Mail จะแสดงโฟลเดอร์สีน้ำเงินที่เปิดอยู่
 2. หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3 หากเป็นผู้ใช้เก่า ให้เลือกเฟืองการตั้งค่า Settings (การตั้งค่า) แล้วเลือกManage Accounts (จัดการบัญชี)
 3. เลือก + Add account (เพิ่มบัญชี)
 4. เลือก Other account (บัญชีอื่น)
  เลือกบัญชีอื่นเพื่อเพิ่มบัญชี
 5. ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ ชื่อที่คุณต้องการแสดงบนอีเมลที่ส่ง และรหัสผ่านของคุณ เลือก Sign in (ลงชื่อเข้าใช้)
  เพิ่มบัญชี รายละเอียดบัญชีอื่น
 6. หากต้องการไปยังกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือก Done (เสร็จสิ้น)

ตอนนี้ Professional Email ของคุณก็ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยในแอปเมลสำหรับ Windows แล้ว!

หากไม่มีการตรวจพบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องใส่การตั้งค่าเองโดยมีข้อมูลต่อไปนี้
การตั้งค่า POP และ SMTP ในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล