อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

เพิ่ม Professional Email ของฉันใน Outlook (Mac)


ขั้นตอนที่ 5 ของการตั้งค่าชุด Professional Email ของฉัน

เพิ่มบัญชี Professional Email ของคุณใน Outlook สำหรับ Mac จากนั้นคุณก็จะสามารถรับส่งอีเมลจาก Mac ของคุณได้

 1. เปิด Outlook
  แอป Outlook รูปซองจดหมายสีน้ำเงินที่มีตัวอักษร O สีขาว
 2. หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ ให้แตะ Add Email Account (เพิ่มบัญชีอีเมล) แล้วข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4 หากเป็นผู้ใช้เก่า ให้เลือก Tools (เครื่องมือ) แล้วเลือก Accounts (บัญชี)
  เลือกเครื่องมือแล้วเลือกบัญชี
 3. เลือกเครื่องหมายบวก (+) แล้วเลือก Add an Account (เพิ่มบัญชี)
  เลือกเครื่องหมายบวกแล้วเพิ่มบัญชี
 4. ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ แล้วเลือก Continue (ดำเนินการต่อ)
  ป้อนอีเมลแล้วดำเนินการต่อ
 5. คุณจะเห็นหน้าที่บอกว่าข้อความของคุณจะซิงค์กับคลาวด์ Microsoft เลือก Continue (ดำเนินการต่อ)
  ซิงค์กับคลาวด์ Microsoft
 6. ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ แล้วเลือก Continue (ดำเนินการต่อ) หาก Outlook สำหรับ Mac ค้นหาบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติไม่พบ ให้เลือก IMAP/POP
 7. ป้อนรหัสผ่าน Professional Email ของคุณ แล้วเลือก Add Account (เพิ่มบัญชี)
  ป้อนรหัสผ่านของคุณ
 8. ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ IMAP และพอร์ตของคุณถูกต้อง แล้วเลือก Add Account (เพิ่มบัญชี)
  • เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า: imap.secureserver.net
  • พอร์ต: 993
  • ใช้ SSL เพื่อเชื่อมต่อ (แนะนำ)
  • เซิร์ฟเวอร์ขาออก: smtpout.secureserver.net
  • พอร์ต: 465
  • ใช้ SSL เพื่อเชื่อมต่อ (แนะนำ)
 9. คุณจะถูกถามว่าคุณต้องการเพิ่มบัญชีอื่นหรือไม่ เลือก Done (เสร็จสิ้น) เพื่อไปที่กล่องขาเข้า Outlook ของคุณ
  เสร็จสิ้น

อีเมลของคุณจะอยู่ใน Outlook สำหรับ Mac และพร้อมใช้งานแล้ว!