อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

เพิ่ม Professional Email ของฉันใน Outlook สำหรับ Android


ขั้นตอนที่ 5 ในการตั้งค่าบัญชี Professional Email

เพิ่มบัญชี Professional Email ของคุณใน Outlook สำหรับ Android จากนั้นคุณก็จะสามารถรับส่งอีเมลจากโทรศัพท์ของคุณได้

 1. เปิด Outlook
  ซองจดหมาย Outlook สีน้ำเงินที่มีตัวอักษร O สีขาว
 2. ให้แตะ ไอคอนเมนูบัญชีในแอป Outlook สำหรับ Android เมนูบัญชี แล้วแตะ เกียร์การตั้งค่า เมนูการตั้งค่า Settings (การตั้งค่า) หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ ให้แตะ ADD ACCOUNT (เพิ่มบัญชี) แล้วข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4
 3. แตะ ADD MAIL ACCOUNT (เพิ่มบัญชีเมล) แล้วแตะ Add an email Account (เพิ่มบัญชีอีเมล)
  เพิ่มบัญชีแอป Outlook
 4. กรอกที่อยู่อีเมล แล้วแตะ Continue (ดำเนินการต่อ)
  • คุณอาจพบกับหน้าพบบัญชีแล้ว หากที่อยู่อีเมลที่คุณกำลังตั้งค่ามีอยู่ในรายการ ให้แตะช่องกาหลายตัวเลือกที่อยู่ข้างอีเมล แล้วแตะContinue (ดำเนินการต่อ) หากไม่มี ให้แตะSKIP THESE ACCOUNTS (ข้ามบัญชีเหล่านี้)
 5. เลือก IMAP
 6. ป้อนรหัสผ่าน ชื่อที่แสดง และคำอธิบาย (เช่น ชื่อบริษัท หรือประเภทอีเมลของคุณ) แล้วแตะเกียร์การตั้งค่า เมนูการตั้งค่าช่องกาหลายตัวเลือก
 7. หาก Outlook ไม่สามารถตรวจพบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ IMAP ของคุณได้ ให้แตะAdvanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) ให้เป็นเปิด แล้วใส่การตั้งค่าต่อไปนี้ (หาก Outlook สามารถตรวจพบการตั้งค่าของคุณได้โดยอัตโนมัติ ให้ข้ามไปขั้นตอนต่อไป)
  • ภายในส่วน IMAP Incoming Mail Server (เซิร์ฟเวอร์เมล IMAP ขาเข้า) ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีฟิลด์ต่างๆ ดังนี้
   • ชื่อโฮสต์: imap.secureserver.net
   • พอร์ต: 993
   • ประเภทการรักษาความปลอดภัย: SSL/TLS
   • ชื่อผู้ใช้ IMAP: ที่อยู่อีเมลของคุณ
   • รหัสผ่าน IMAP : รหัสผ่านอีเมลของคุณ
  • ภายในส่วน SMTP Outgoing Mail Server (เซิร์ฟเวอร์เมล SMTP ขาออก) ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีฟิลด์ต่างๆ ดังนี้
   • ชื่อโฮสต์ SMTP: smtpout.secureserver.net
   • พอร์ต: 465
   • ประเภทการรักษาความปลอดภัย: SSL/TLS
   • ชื่อผู้ใช้ SMTP: ที่อยู่อีเมลของคุณ
   • รหัสผ่าน SMTP: รหัสผ่านอีเมลของคุณ
 8. หากเป็นบัญชีอีเมลแรกใน Outlook สำหรับ Android ระบบจะถามว่าคุณต้องการเพิ่มอีกบัญชีหรือไม่ หากต้องการข้ามขั้นตอนนี้ ให้แตะMAYBE LATER (ไว้ทำทีหลัง) หากนี่ไม่ใช่บัญชีแรกของคุณ คุณจะกลับไปที่การตั้งค่า
  เพิ่มบัญชีอื่น หรือข้ามไว้ทำทีหลังโดยไปที่กล่องขาเข้าเลย

อีเมลของคุณจะอยู่ในอุปกรณ์ Android และพร้อมใช้งานแล้ว!