อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

เพิ่ม Professional Email ของฉันใน Outlook สำหรับ iPhone หรือ iPad


ขั้นตอนที่ 5 ในชุดตั้งค่า Professional Email ของฉัน

เพิ่มบัญชี Professional Email ของคุณใน Outlook สำหรับ iOS จากนั้นคุณก็จะสามารถรับส่งอีเมลจาก iPhone หรือ iPad ของคุณก็ได้แล้ว

 1. เปิด Outlook ไม่มีแอปใช่ไหม ดาวน์โหลดแอปได้ที่ iTunes App Store
  ไอคอน Outlook รูปซองจดหมายสีน้ำเงินที่มีตัวอักษร O สีขาว
 2. หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4 หากเป็นผู้ใช้เก่า ให้แตะ ไอคอนเมนูบัญชีในแอป Outlook สำหรับ iOS เมนูบัญชี แล้วแตะ ไอคอนฟันเฟืองการตั้งค่า Settings (การตั้งค่า)
 3. แตะAdd Mail Account (เพิ่มบัญชีเมล) แล้วแตะ Add Email Account (เพิ่มบัญชีอีเมล)
  เพิ่มป๊อปอัพบัญชีอีเมลใน Outlook สำหรับ iOS
 4. ใส่ที่อยู่ Professional Email ของคุณ แล้วแตะ Add Account (เพิ่มบัญชี)
  ใส่ที่อยู่อีเมล แล้วแตะ Add account (เพิ่มบัญชี)
 5. ป้อนรหัสผ่าน ชื่อที่แสดง และคำอธิบาย (เช่น ชื่อบริษัท หรือประเภทอีเมลของคุณ) แล้วแตะSign In (ลงชื่อเข้าใช้)
 6. หาก Outlook ไม่สามารถตรวจพบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ IMAP ของคุณได้ ให้ใส่การตั้งค่าดังต่อไปนี้ แล้วแตะ Sign In (ลงชื่อเข้าใช้) (หาก Outlook สามารถตรวจพบการตั้งค่าของคุณได้โดยอัตโนมัติ ให้ข้ามไปขั้นตอนต่อไป)
  • ภายในส่วน IMAP Incoming Mail Server (เซิร์ฟเวอร์เมล IMAP ขาเข้า) ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีฟิลด์ต่างๆ ดังนี้
   • ชื่อโฮสต์: imap.secureserver.net
   • พอร์ต: 993
   • ประเภทการรักษาความปลอดภัย: SSL/TLS
   • ชื่อผู้ใช้ IMAP: ที่อยู่อีเมลของคุณ
   • รหัสผ่าน IMAP : รหัสผ่านอีเมลของคุณ
  • ภายในส่วน SMTP Outgoing Mail Server (เซิร์ฟเวอร์เมล SMTP ขาออก) ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีฟิลด์ต่างๆ ดังนี้
   • ชื่อโฮสต์ SMTP: smtpout.secureserver.net
   • พอร์ต: 465
   • ประเภทการรักษาความปลอดภัย: SSL/TLS
   • ชื่อผู้ใช้ SMTP: ที่อยู่อีเมลของคุณ
   • รหัสผ่าน SMTP: รหัสผ่านอีเมลของคุณ
 7. หากเป็นบัญชีอีเมลแรกใน Outlook สำหรับ iOS ระบบจะถามว่าคุณต้องการเพิ่มอีกบัญชีหรือไม่ หากต้องการข้ามขั้นตอนนี้ ให้แตะMAYBE LATER (ไว้ทำทีหลัง) หากนี่ไม่ใช่บัญชีแรกของคุณ คุณจะเห็นกล่องขาเข้าอีเมลของคุณ
  เพิ่มบัญชีอื่น

อีเมลของคุณจะอยู่ในอุปกรณ์ iOS และพร้อมใช้งานแล้ว!

ข้อมูลเพิ่มเติม