เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

บล็อกเวลาในการนัดหมายออนไลน์

ปิดกั้นเวลา วันที่ หรือช่วงวันที่ตามที่ระบุไวในปฏิทินของคุณ เพื่อไม่ให้ลูกค้าจองเวลานั้นได้

 1. ไปที่ GoDaddy ของคุณ หน้าผลิตภัณฑ์
 2. เลื่อนลงไปที่ Websites + Marketing และเลือกจัดการถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
 3. ในแดชบอร์ดของคุณ ให้เลือกการนัดหมาย แล้วจากนั้นเลือกปฏิทิน
 4. เลือกบล็อกเวลา
  ปุ่มบล็อกเวลาของ OLA ที่ไฮไลท์ไว้
 5. เลือกเพิ่มชื่อหรือไม่ก็ได้ให้กับการบล็อกเวลาเพื่อใช้อ้างอิงเป็นการส่วนตัว ชื่อนี้จะไม่ปรากฏให้ลูกค้าของคุณเห็น
 6. ตั้งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่คุณต้องการบล็อก บล็อกเวลานานเท่าไรก็ได้ ซึ่งรวมถึงการบล็อกทั้งวันหรือแม้แต่หลายๆ วันติดต่อกัน
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเลือกความถี่ที่คุณต้องการทำซ้ำการบล็อกเวลา ให้เลือกทำซ้ำ
  • เลือกความถี่ในการทำซ้ำการบล็อกเวลา (วัน สัปดาห์ หรือเดือน) แล้วจากนั้นเลือกเจาะจงวันในสัปดาห์หรือเดือน
  • ตัวอย่างเช่น:
   สมมติว่าคุณต้องบล็อกเวลาในวันศุกร์แรกของเดือน แต่ทุกๆ สามเดือนเท่านั้น
   ทำซ้ำช่วงเวลาบล็อก - ตัวอย่างของเดือน
  • หรือบางทีคุณอาจต้องพยายามเจาะจงวันในสัปดาห์เว้นสัปดาห์
   ทำซ้ำช่วงเวลาบล็อก - ตัวอย่างของสัปดาห์
  • หลังจากเลือกช่วงเวลาในการทำซ้ำที่เหมาะกับคุณและธุรกิจของคุณแล้ว ให้เลือกเวลาที่ต้องการให้สิ้นสุดในการทำซ้ำการบล็อกเวลา
   ทำซ้ำช่วงเวลาบล็อก - จบการเกิดซ้ำ
 8. เลือกบล็อก

ขณะนี้เวลาที่ถูกบล็อกจะปรากฏบนปฏิทินการนัดหมายออนไลน์ของคุณ และป้องกันไม่ให้ลูกค้าของคุณทำการจองในช่วงเวลาดังกล่าว

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม