Microsoft 365 จาก GoDaddy วิธีใช้

ส่งออกหรือสำรองข้อมูลผู้ติดต่อ ปฏิทิน อีเมล และงานของฉัน

สร้างไฟล์ข้อมูลสำรองของ Outlook เพื่อบันทึกและส่งออกข้อความอีเมล รายชื่อผู้ติดต่อ ข้อมูลปฏิทิน และงานต่างๆ จากนั้นคุณจะสามารถนำเข้าข้อมูลที่สำรองไว้ไปยังแผนอีเมลใหม่ บริการอีเมลใหม่ หรือ Outlook เวอร์ชันใหม่ได้ การส่งออกจะไม่รวมข้อมูลเมตา เช่น คุณสมบัติของโฟลเดอร์ (มุมมอง สิทธิ์ และการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติ) กฎของข้อความ และรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อค Microsoft ไม่รองรับ Outlook เวอร์ชันที่เก่ากว่า 2016 แล้ว

จำเป็น: เพื่อให้แน่ใจว่าได้ส่งออกกล่องจดหมายทั้งกล่อง ให้ใช้โหมด Cached Exchange และตั้งค่าให้บันทึกเมลทั้งหมด
หมายเหตุ: เราไม่รองรับการสำรองข้อมูลหรือการนำเข้าไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst, .ost และ .olm) ด้วยตนเอง

เลือกเวอร์ชันของ Outlook ที่คุณใช้เพื่อดูขั้นตอน ไม่แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันไหนใช่ไหม ค้นหาเวอร์ชันของคุณใน Outlook

Outlook สำหรับ Windows

หมายเหตุ: คำแนะนำเหล่านี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เจ้าหน้าที่ GoDaddy ของเราไม่สามารถช่วยคุณนำเข้าข้อมูลได้
 1. เปิด Outlook
 2. ที่มุมบนซ้าย เลือกไฟล์
 3. เลือกเปิดและส่งออก แล้วจากนั้นเลือกนำเข้า/ส่งออก
 4. เลือกส่งออกไปยังไฟล์ แล้วจากนั้นเลือกถัดไป
 5. เลือกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) แล้วจากนั้นเลือกถัดไป
 6. หากจะส่งออกกล่องจดหมายทั้งหมด ให้เลือกชื่อบัญชีอีเมลแล้วดำเนินการขั้นตอนต่อไป หรือหากจะส่งออกเฉพาะโฟลเดอร์ปฏิทิน ผู้ติดต่อ หรืองานเพียงอย่างเดียว ก็ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการส่งออก คุณสามารถส่งออกได้ครั้งละหนึ่งประเภท คุณจึงต้องทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำเพื่อส่งออกผู้ติดต่อ ปฏิทิน และงานแยกกัน
 7. ตรวจสอบว่าได้กาช่อง รวมโฟลเดอร์ย่อย แล้ว จากนั้นเลือก ถัดไป
 8. เลือก เรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใส่ชื่อไฟล์ แล้วจากนั้นเลือกตกลง
 9. หากคุณกำลังส่งออกไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่ ใต้ ตัวเลือก ให้ระบุสิ่งที่ต้องทำเมื่อส่งออกรายการที่มีอยู่แล้วในไฟล์
 10. เลือก เสร็จสิ้น
 11. ระบบจะเริ่มทำการส่งออกทันที เว้นแต่จะเกิดสถานการณ์อย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • หากกำลังสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) รหัสผ่านเสริมจะช่วยป้องกันไฟล์ได้ เมื่อกล่องโต้ตอบ สร้างไฟล์ข้อมูล Outlook ปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่านในช่อง รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นเลือก ตกลง ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ป้อนรหัสผ่าน แล้วจากนั้นเลือกตกลง
  • หากคุณกำลังส่งออกไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่แล้วซึ่งได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นเลือก ตกลง

กลับสู่ด้านบน

Outlook สำหรับ Mac

หมายเหตุ: คำแนะนำเหล่านี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เจ้าหน้าที่ GoDaddy ของเราไม่สามารถช่วยคุณนำเข้าข้อมูลได้
 1. เปิด Outlook
 2. หากคุณใช้ Outlook เวอร์ชันใหม่อยู่ ให้เปลี่ยนกลับไปใช้เวอร์ชันเก่า เลือก Outlook จากนั้นเลือก Outlook ใหม่ คุณอาจต้องยืนยันว่าคุณต้องการเปลี่ยนกลับ
  เมนู Outlook ใหม่
 3. เลือกไฟล์ จากนั้นเลือกส่งออก หน้าต่างส่งออกไปยังไฟล์ถาวร (.olm) จะเปิดขึ้นมา
  • หากคุณไม่เห็นปุ่มส่งออก โปรดมองหาในเมนูเครื่องมือ
 4. เลือกรายการที่คุณต้องการส่งออก ตามค่าเริ่มต้นแล้วรายการประเภทเหล่านี้จะถูกเลือกไว้ทุกรายการ
 5. เลือกดำเนินการต่อ Finder ใน Mac ของคุณจะเปิดขึ้นมา
 6. เลือกตำแหน่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ จากนั้นตั้งชื่อไฟล์แล้วเลือกบันทึก ระบบจะส่งออกรายการของคุณ
 7. เลือก เสร็จสิ้น

คุณยังสามารถส่งออกรายการเดียวเป็นไฟล์แต่ละไฟล์เพื่อเป็นข้อมูลสำรองหรือใช้ในแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้

 1. หากคุณใช้ Outlook เวอร์ชันใหม่อยู่ ให้เปลี่ยนกลับไปใช้เวอร์ชันเก่า เลือก Outlook จากนั้นเลือก Outlook ใหม่ คุณอาจต้องยืนยันว่าคุณต้องการเปลี่ยนกลับ
 2. ในรายการข้อมูล ให้เลือกรายการที่คุณต้องการส่งออก
  • หากต้องการเลือกหลายรายการ ให้กด Command ค้างไว้เมื่อคุณคลิกรายการ
   รายการประเภทไฟล์
   ข้อความอีเมล.eml
   รายชื่อผู้ติดต่อ.vcf (vCard)
   กิจกรรมและงานในปฏิทิน.ics
   บันทึก.html
 3. ลากส่วนที่เลือกไปที่เดสก์ท็อปหรือโฟลเดอร์ใน Finder

กลับสู่ด้านบน

Outlook บนเว็บ (เฉพาะผู้ติดต่อ)

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ ใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน Microsoft 365 (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน GoDaddy ไม่สามารถใช้ได้ที่นี่)
 2. ที่ด้านซ้ายสุดของหน้า ให้เลือก บุคคล ผู้คน
 3. เลือกจัดการผู้ติดต่อ จากนั้นเลือกส่งออกผู้ติดต่อ
 4. เลือกว่าคุณต้องการส่งออกผู้ติดต่อทั้งหมดหรือเฉพาะผู้ติดต่อจากโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง จากนั้นเลือก ส่งออก

ผู้ติดต่อของคุณจะบันทึกเป็นไฟล์ .csv ซึ่งคุณสามารถนำเข้าไปยังแอปอีเมลอื่น (เช่น Gmail) หรือ Outlook เวอร์ชันอื่นได้

กลับสู่ด้านบน

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม