เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

ติดตั้งเครื่องหมายรับรอง SSL บนเว็บแอป Microsoft Azure ของฉันด้วยตัวเอง

หลังจากอนุมัติคำขอเครื่องหมายรับรอง แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดเครื่องหมายรับรองของคุณจากตัวจัดการ SSL และติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft IIS ของคุณ เมื่อติดตั้ง Certificate บนเซิร์ฟเวอร์ IIS ของคุณแล้ว ให้ทำตามคู่มือนี้เพื่อแปลง Certificate เป็นไฟล์ .pfx และอัพโหลดไปยัง Microsoft Azure Portal ของคุณ

หากคุณใช้เครื่องจักรเสมือน Azure แทนเว็บแอป Azure คุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของคุณและติดตั้ง Certificate ด้วยตัวเอง

 1. คลิกที่ เมนูเริ่มต้น แล้วคลิก เรียกใช้
 2. เมื่อระบบพร้อม ให้พิมพ์ inetmgr และคลิก ตกลง เพื่อเปิดใช้ Internet Information Services (IIS) Manager
 3. ที่ใต้แผง การเชื่อมต่อ ทางด้านซ้าย ให้คลิกที่ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ของคุณ
 4. ในแผงหลักที่ใต้ส่วน IIS ให้คลิกที่ เครื่องหมายรับรองเซิร์ฟเวอร์ สองครั้ง
 5. เลือก Certificate ที่คุณเพิ่งติดตั้ง
 6. ที่ใต้แผงการดำเนินการทางด้านขวา ให้คลิกนำออก...
 7. ในหน้าต่างใหม่ ให้คลิก ... ภายใต้ส่วนนำออกไปยัง:
 8. ค้นหาไดเรกทอรีบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่จัดเก็บ Certificate และไฟล์คีย์ แล้วพิมพ์ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการ คลิกเปิด
 9. สำหรับช่องรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านเพื่อรักษาความปลอดภัยของไฟล์ จะใช้การดำเนินการนี้เมื่ออัพโหลดไฟล์ไปยัง Azure
 10. คลิกตกลงเพื่อสร้างไฟล์ .pfx
 11. ลงชื่อเข้าใช้ Azure Portal ของคุณที่ https://portal.azure.com
 12. บนแถบข้างทางด้านซ้าย ให้คลิกบริการแอปและเลือกแอปของคุณในคอลัมน์รายการใหม่ที่ปรากฏ
 13. บนแถบข้างทางด้านซ้ายภายในพื้นที่แอพพลิเคชันของคุณ ให้ค้นหาการจัดกลุ่มการตั้งค่าและคลิก เครื่องหมายรับรอง SSL
 14. ในพื้นที่ SSL ใหม่ ให้คลิกอัพโหลดเครื่องหมายรับรอง
 15. บนแถบข้างเพิ่มเครื่องหมายรับรอง ทางด้านขวา ให้คลิกไอคอนโฟลเดอร์เพื่อเรียกดูและเลือกไฟล์ .pfx ของคุณแล้วคลิกเปิด
 16. พิมพ์รหัสผ่านของคุณสำหรับไฟล์ .pfx ในช่องรหัสผ่านเครื่องหมายรับรอง และคลิกส่ง
 17. ในพื้นที่ SSL หลัก ให้คลิกเพิ่มการผูกใต้เครื่องหมายรับรองใหม่ของคุณ
 18. บนแถบข้างเพิ่มการผูก SSL ทางด้านขวา ให้เลือกชื่อโฮสต์และ เครื่องหมายรับรอง ของคุณ
 19. เลือก SNI SSL สำหรับประเภท SSL และคลิกเพิ่มการผูกเพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง SSL

ขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทภายนอก แต่เราจะไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความเสถียรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โลโก้และสัญลักษณ์ของบุคคลที่สาม เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของรายนั้นๆ สงวนลิขสิทธิ์