การจัดการบัญชี วิธีใช้

ต่ออายุผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยตนเอง

วิธีต่อไปนี้เป็นวิธีต่ออายุผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ แม้ว่ามีการตั้งค่าให้ต่ออายุอัตโนมัติไว้แล้วก็ตาม

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์จะต่ออายุอัตโนมัติตามระยะเวลาเดียวกันกับการต่ออายุด้วยตนเองครั้งล่าสุด ไม่ใช่ระยะเวลาในการจดทะเบียนเดิม นอกจากนี้ยังมีผลกับโดเมนที่ต่ออายุด้วยตนเองหลังวันที่ 16 กรกฎาคม 2020 ด้วย ตัวอย่างเช่น หากมีการต่ออายุโดเมนด้วยตนเองเป็นระยะเวลา 3 ปีหลังจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2020 โดเมนนั้นก็จะต่ออายุอัตโนมัติเป็นระยะเวลา 3 ปีเช่นเดียวกันเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ในข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมนของเรา

  1. ไปที่ GoDaddy ของคุณ หน้าการต่ออายุและการเรียกเก็บค่าบริการ ระบบอาจแจ้งให้คุณลงชื่อเข้าใช้
  2. ถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการต่ออายุ ให้เลือกช่องกาหลายตัวเลือก
    เลือกช่องกาหลายตัวเลือก
  3. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือกเพิ่มไปยังตะกร้าสินค้า
    เลือกเพิ่มไปยังตะกร้าสินค้า
    • การต่ออายุการสมัครใช้งานที่มีผลิตภัณฑ์หลายรายการจะมีผลกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในการสมัครใช้งาน ไม่สามารถต่ออายุผลิตภัณฑ์ทีละรายการได้
  4. ทำการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม