การจัดการบัญชี วิธีใช้

คุณสมบัติความเป็นส่วนตัว

(ย้อนกลับไปที่การกำหนดค่าของคุณ)

ขณะนี้คุณสมบัติความเป็นส่วนตัวพร้อมใช้งานในศูนย์บัญชี คุณสมบัติเหล่านี้รวมถึงความสามารถในการ:

รวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติแต่ละอย่างไว้ที่ด้านล่าง

ความสามารถในการปรับใช้ข้อมูล

คุณอาจส่งคำขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับผู้ให้บริการรายอื่นได้

(กลับไปที่ด้านบนสุด)

คำขอเข้าถึงข้อมูล

คุณอาจส่งคำขอเพื่อดูว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือไม่ ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวใดบ้าง และเพื่อวัตถุประสงค์ใด คุณสามารถขอเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น ระบบจะขอให้คุณยืนยันข้อมูลประจำตัวก่อนที่จะได้รับข้อมูลที่ร้องขอ

หากต้องการสร้างคำขอนี้:

  1. ให้ส่งคำขอไปที่ privacy@godaddy.com
  2. เราจะส่งแบบฟอร์มให้คุณกรอกจนเสร็จสิ้น แบบฟอร์มประกอบด้วยข้อมูลเพื่อยืนยันข้อมูลประจำตัวของคุณรวมถึงสถานที่เพื่อระบุเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณต้องการดู
  3. ส่งคืนแบบฟอร์มที่กรอกจนเสร็จสิ้นกลับมาที่ privacy@godaddy.com
  4. ภายใน 30 วันที่ได้รับแบบฟอร์มที่กรอกจนเสร็จสิ้นและยืนยันข้อมูลประจำตัวของคุณแล้ว เราจะรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่และมอบให้คุณด้วยวิธีการที่ปลอดภัย

(กลับไปที่ด้านบนสุด)

การปิดบัญชี

คุณส่งคำขอปิดบัญชีของคุณได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้:

  • ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดต้องได้รับการยกเลิกก่อนทำการปิด หากมีผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ใช้งานอยู่ในบัญชีผู้ใช้ บัญชีดังกล่าวจะไม่สามารถทำการปิดได้
  • บัญชีผู้ใช้ที่เรียบร้อยดีทั้งหมดต้องได้รับการปิด
  • เครดิตทั้งหมดในร้านค้าจะถูกริบ
  • คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณได้หลังจากบัญชีได้รับการปิดไปแล้ว

หลังจากดำเนินการปิดบัญชีแล้ว คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีและจะกู้คืนบัญชีนั้นไม่ได้ ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณได้ซื้ออาจได้รับการสงวนไว้หากมีความจำเป็นตามจุดประสงค์ทางธุรกิจอันมีสิทธิ์โดยกฎหมายของเราหรือตามข้อกำหนดในการรักษาบันทึกตามกฎหมายหรือสัญญา

(กลับไปที่ด้านบนสุด)