GoDaddy วิธีใช้

อีเมลตีกลับหมายความว่าอย่างไร

หากคุณเคยส่งอีเมลถึงใครสักคนแต่ได้รับข้อความกลับมาว่าไม่สามารถส่งอีเมลนั้นได้ เหตุการณ์เช่นนี้เรียกว่าอีเมลตีกลับ กรณีนี้ก็เหมือนกับการที่จดหมายถูกส่งคืนมาที่ตู้ไปรษณีย์ของคุณเนื่องจากไม่สามารถส่งไปยังที่อยู่ผู้รับได้ ไม่ต้องกังวล อีเมลอาจถูกตีกลับได้เสมอ เมื่อคุณทราบวิธีการอ่านข้อความแสดงข้อผิดพลาดของอีเมลที่ตีกลับ คุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้

ทำไมอีเมลของฉันจึงถูกตีกลับ

สาเหตุทั่วไปที่ทำให้อีเมลถูกตีกลับมีดังนี้

  • ที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้องหรือไม่มีอยู่จริง: หากป้อนที่อยู่อีเมลผิดหรือที่อยู่ดังกล่าวไม่มีอยู่จริง อีเมลจะถูกตีกลับ ส่วนมากมักมีสาเหตุมาจากการพิมพ์ผิดนั่นเอง
  • กล่องจดหมายเต็ม: หากกล่องจดหมายของผู้รับเต็มแล้ว ก็จะไม่สามารถส่งอีเมลของคุณไปยังกล่องจดหมายนั้นได้ กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของกล่องจดหมายไม่ได้ตรวจสอบอีเมลของตนเองเป็นเวลานาน หรือใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลจนเต็มแล้ว
  • ปัญหาเกี่ยวกับ ISP หรือเซิร์ฟเวอร์: บางครั้งอีเมลจะถูกตีกลับหากผู้ให้บริการอีเมล, ISP หรือเซิร์ฟเวอร์ของผู้รับมีปัญหา
  • ตัวกรองสแปม: ตัวกรองสามารถช่วยกำจัดอีเมลไม่พึงประสงค์ในกล่องจดหมายได้ แต่บางครั้งตัวกรองก็ทำงานผิดพลาดโดยการติดธงอีเมลจริงว่าเป็นสแปม หากอีเมลของคุณมีคำสำคัญ ลิงก์ หรือไฟล์แนบที่ทริกเกอร์ให้ตัวกรองสแปมทำงาน อีเมลก็อาจถูกตีกลับสู่กล่องจดหมายของคุณ

ฉันจะอ่านข้อผิดพลาดที่ทำให้อีเมลตีกลับได้อย่างไร

เมื่อคุณไม่แน่ใจถึงสาเหตุที่ทำให้อีเมลตีกลับ คุณสามารถดูข้อความแสดงข้อผิดพลาดในข้อความที่ส่งกลับมาได้ ข้อความดังกล่าวอาจดูคลุมเครือเมื่ออ่านครั้งแรก แต่ก็จะให้ข้อมูลเชิงลึกถึงสาเหตุที่ทำให้ข้อความถูกตีกลับได้เป็นอย่างดี

รูปแบบของอีเมลที่อธิบายการตีกลับจะแตกต่างกันไปตามเซิร์ฟเวอร์อีเมล แต่หากคุณหารหัสข้อผิดพลาดพบ คุณจะสามารถนำรหัสนั้นไปค้นหาเพื่อดูคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณพยายามส่งข้อความไปยังที่อยู่อีเมลที่ไม่มีอยู่จริง คุณจะได้รับข้อความตีกลับว่า “550 5.4.1 ที่อยู่ผู้รับถูกปฏิเสธ การเข้าถึงถูกปฏิเสธ”

ตัวอย่างข้อความรหัส 550 5.4.1 อีเมลตีกลับเนื่องจากที่อยู่ผู้รับถูกปฏิเสธเมื่อส่งอีเมลจากอีเมลธุรกิจถึง Microsoft 365
ตัวอย่างข้อความรหัส 550 5.4.1 อีเมลตีกลับเนื่องจากที่อยู่ผู้รับถูกปฏิเสธเมื่อส่งอีเมลจาก Gmail ถึง Microsoft 365
ตัวอย่างข้อความรหัส 550 5.4.1 อีเมลตีกลับเนื่องจากที่อยู่ผู้รับถูกปฏิเสธเมื่อส่งอีเมลจาก Microsoft 365 ถึง Microsoft 365

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

  • ดูรายการของเราเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับกรณีอีเมลตีกลับที่พบบ่อยในแผนอีเมลของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม