โดเมน วิธีใช้

ในไดเรกทอรี GoDaddy WHOIS จะแสดงข้อมูลอะไร

ไดเรกทอรี GoDaddy WHOIS สาธารณะคือรายการโดเมนที่จดทะเบียนทั้งหมดพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโดเมน ความเป็นเจ้าของ และความพร้อมใช้งานของโดเมน จะมีการเพิ่มความเป็นส่วนตัวของโดเมนจาก GoDaddy ไปยังโดเมนที่เข้าเกณฑ์โดยอัตโนมัติเพื่อปกป้องข้อมูลติดต่อสำหรับโดเมนส่วนตัวของคุณ เมื่อเปิดใช้งานความเป็นส่วนตัวของโดเมนไว้ ข้อมูลติดต่อสำหรับโดเมนที่แสดงอยู่ในไดเรกทอรี WHOIS สาธารณะจะถูกแทนที่ด้วยรายละเอียดทดแทนจากพันธมิตรด้านความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งก็คือ Domains By Proxy®

เลือกแท็บเพื่อดูข้อมูลที่แสดงในไดเรกทอรี GoDaddy WHOIS สำหรับผู้ติดต่อแต่ละประเภท

ชื่อโดเมน: ชื่อโดเมน
ข้อมูลรายการทะเบียน: รายการทะเบียนสำหรับโดเมน
วันที่อัพเดต: วันที่อัพเดตโดเมนครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง: วันที่จดทะเบียนโดเมนครั้งแรก
วันหมดอายุ: วันหมดอายุของโดเมน
ข้อมูลนายทะเบียน: นายทะเบียนที่เป็นผู้จดทะเบียนโดเมน
ชื่อผู้ลงทะเบียน: บริษัทลงทะเบียนเอกชน
องค์กรของผู้ลงทะเบียน: Domains By Proxy, LLC
ถนนของผู้ลงทะเบียน: 2155 E GoDaddy Way
เมืองของผู้ลงทะเบียน: Tempe
รัฐ/จังหวัดของผู้ลงทะเบียน: Arizona
รหัสไปรษณีย์ของผู้ลงทะเบียน: 85284
ประเทศของผู้ลงทะเบียน: US
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน: +1.4806242599
แฟกซ์ของผู้ลงทะเบียน: +1.4806242598
อีเมลของผู้ลงทะเบียน: [yourdomainname]@domainsbyproxy.com หรือที่อยู่อีเมลแบบสุ่ม

ชื่อโดเมน: ชื่อโดเมน
ข้อมูลรายการทะเบียน: รายการทะเบียนสำหรับโดเมน
วันที่อัพเดต: วันที่อัพเดตโดเมนครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง: วันที่จดทะเบียนโดเมนครั้งแรก
วันหมดอายุ: วันหมดอายุของโดเมน
ข้อมูลนายทะเบียน: นายทะเบียนที่เป็นผู้จดทะเบียนโดเมน
ชื่อผู้ดูแล: บริษัทลงทะเบียนเอกชน
องค์กรของผู้ดูแล: Domains By Proxy, LLC
ถนนของผู้ดูแล: 2155 E GoDaddy Way
เมืองของผู้ดูแล: Tempe
รัฐ/จังหวัดของผู้ดูแล: Arizona
รหัสไปรษณีย์ของผู้ดูแล: 85284
ประเทศของผู้ดูแล: US
โทรศัพท์ของผู้ดูแล: +1.4806242599
แฟกซ์ของผู้ดูแล: +1.4806242598
อีเมลของผู้ดูแล: [yourdomainname]@domainsbyproxy.com หรือที่อยู่อีเมลแบบสุ่ม

ชื่อโดเมน: ชื่อโดเมน
ข้อมูลรายการทะเบียน: รายการทะเบียนสำหรับโดเมน
วันที่อัพเดต: วันที่อัพเดตโดเมนครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง: วันที่จดทะเบียนโดเมนครั้งแรก
วันหมดอายุ: วันหมดอายุของโดเมน
ข้อมูลนายทะเบียน: นายทะเบียนที่เป็นผู้จดทะเบียนโดเมน
ชื่อฝ่ายเทคนิค: บริษัทลงทะเบียนเอกชน
องค์กรของฝ่ายเทคนิค: Domains By Proxy, LLC
ถนนของฝ่ายเทคนิค: 2155 E GoDaddy Way
เมืองของฝ่ายเทคนิค: Tempe
รัฐ/จังหวัดของฝ่ายเทคนิค: Arizona
รหัสไปรษณีย์ของฝ่ายเทคนิค: 85284
ประเทศของฝ่ายเทคนิค: US
โทรศัพท์ของฝ่ายเทคนิค: +1.4806242599
แฟกซ์ของฝ่ายเทคนิค: +1.4806242598
อีเมลของฝ่ายเทคนิค: [yourdomainname]@domainsbyproxy.com หรือที่อยู่อีเมลแบบสุ่ม

ชื่อโดเมน: ชื่อโดเมน
ข้อมูลรายการทะเบียน: รายการทะเบียนสำหรับโดเมน
วันที่อัพเดต: วันที่อัพเดตโดเมนครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง: วันที่จดทะเบียนโดเมนครั้งแรก
วันหมดอายุ: วันหมดอายุของโดเมน
ข้อมูลนายทะเบียน: นายทะเบียนที่เป็นผู้จดทะเบียนโดเมน
ชื่อสำหรับเรียกเก็บเงิน: บริษัทลงทะเบียนเอกชน
องค์กรสำหรับเรียกเก็บเงิน: Domains By Proxy, LLC
ถนนสำหรับเรียกเก็บเงิน: 2155 E GoDaddy Way
เมืองสำหรับเรียกเก็บเงิน: Tempe
รัฐ/จังหวัดสำหรับเรียกเก็บเงิน: Arizona
รหัสไปรษณีย์สำหรับเรียกเก็บเงิน: 85284
ประเทศสำหรับเรียกเก็บเงิน: US
โทรศัพท์ในการเรียกเก็บเงิน: +1.4806242599
แฟกซ์ในการเรียกเก็บเงิน: +1.4806242598
อีเมลสำหรับเรียกเก็บเงิน: [yourdomainname]@domainsbyproxy.com หรือที่อยู่อีเมลแบบสุ่ม

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • มีบางโดเมนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านความเป็นส่วนตัวของโดเมนเนื่องจากมีข้อจำกัดของหน่วยงานจดทะเบียน ดูรายละเอียดในข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมน
  • กฎระเบียบเหล่านี้ยังใช้กับข้อมูลติดต่อที่คุณมีในส่วนของผู้ดูแลและฝ่ายเทคนิคสำหรับโดเมนนั้นด้วย
  • หากคุณตัดสินใจที่จะใช้ นโยบายไม่เข้าร่วม WHOIS ของ Nominet การแสดงข้อมูลติดต่อของคุณจะเป็นไปตามนโยบายนั้นโดยไม่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของโดเมนหรือการคุ้มครองโดเมนที่คุณใช้บริการผ่าน GoDaddy
  • รายละเอียดผู้ติดต่อของ WHOISจะไม่สามารถใช้งานผ่านจุดค้นหาเป็นกลุ่มแบบอัตโนมัติ (พอร์ต 43) ได้
  • GoDaddy ไม่มีอำนาจควบคุมการแสดงข้อมูลในไดเรกทอรี WHOIS ของบุคคลภายนอก