WordPress Довідка

Ми спробували якнайкраще перекласти цю статтю. Також доступна версія англійською мовою.

Перевпорядкування елементів у меню навігації WordPress

Ось як можна змінити порядок пунктів меню в навігаційному меню WordPress.

  1. Вхід до WordPress.
  2. У меню ліворуч виберіть Вигляд > Меню .
    • Якщо у вас кілька меню, у списку Виберіть меню для редагування виберіть меню, яке потрібно відредагувати, а потім натисніть Вибрати .
  3. У розділі Структура меню перетягніть елементи меню, щоб змінити їх порядок.

    Примітка. Якщо ви бажаєте створити розкривне меню, у розділі Структура меню перетягніть підпункти нижче, а потім злегка праворуч від основного пункту. Перетягуйте підпункти ліворуч, щоб видалити їх із розкривної структури.

  4. Виберіть Зберегти меню .

Додаткові відомості