WordPress Довідка

Ми спробували якнайкраще перекласти цю статтю. Також доступна версія англійською мовою.

Видалення елементів з меню навігації у WordPress

Виконайте наведені нижче дії, щоб видалити пункти меню з меню навігації у WordPress.

  1. Вхід до WordPress.
  2. У меню ліворуч виберіть Вигляд > Меню .
    • Якщо у вас кілька меню, у списку Виберіть меню для редагування виберіть меню, яке потрібно відредагувати, а потім натисніть Вибрати .
  3. Виберіть стрілку біля назви елемента, який потрібно видалити, а потім натисніть Видалити .
  4. Виберіть Зберегти меню .

Додаткові відомості