WordPress Довідка

Ми спробували якнайкраще перекласти цю статтю. Також доступна версія англійською мовою.

Відкрийте редактор WordPress

Щоб відредагувати сторінку або допис у редакторі WordPress, виконайте такі дії:

  1. Увійдіть до WordPress ( Потрібна допомога, щоб відкрити продукт? ).
  2. Виберіть Сторінки або Публікації в меню ліворуч на панелі адміністрування.
  3. Знайдіть у списку сторінку або допис, який потрібно відредагувати.
  4. Ви можете натиснути кнопку Змінити під заголовком.
  5. Почніть редагування!
Анімація, яка демонструє, як відкрити редактор WordPress

Примітка. Не забудьте оновити сторінку або допис після редагування.

Наступні кроки

Додаткові відомості