GoDaddy Trợ giúp

Cài đặt một trình cắm WordPress với FTP

Bạn có thể cần cài đặt một trình cắm WordPress thông qua FTP. Tùy chọn này hữu ích cho các trình cắm lớn hoặc tùy chỉnh. Bạn sẽ cần một ứng dụng khách FTP để tải lên các tập tin. Chúng tôi khuyên dùng FileZilla.

Lưu ý: Bạn nên tải tập tin .zip của trình cắm xuống máy tính cục bộ của mình trước khi bắt đầu (làm theo hướng dẫn tải xuống được cung cấp cùng với trình cắm của bạn).

  1. Giải nén các tập tin trình cắm trên máy tính cục bộ của bạn (Windows hay macOS).
  2. Kết nối với dịch vụ lưu trữ của bạn bằng FTP .
  3. Trong phần Trang từ xa của FileZilla, hãy tìm thư mục có trang WordPress của bạn.
  4. Điều hướng đến thư mục / wp-content / plugins.
  5. Trong phần Định vị trang của FileZilla, hãy tìm thư mục trình cắm trên máy tính cục bộ của bạn.
  6. Kéo và thả thư mục trình cắm từ phần Trang cục bộ đến phầnTrang từ xa.
    kéo và thả tập tin

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin