GoDaddy Trợ giúp

Giải nén một tập tin trong tài khoản lưu trữ của bạn

Đôi khi, bạn cần tự giải nén một tập tin trực tiếp trong tài khoản lưu trữ — ví dụ: nếu nhà phát triển cung cấp cho bạn một tập tin .zip có bản sao lưu trang hoặc khi cập nhật chủ đề WordPress tùy chỉnh.

Để giải nén một tập tin .zip, hãy sử dụng tùy chọn bên dưới cho phù hợp và làm theo các hướng dẫn đó.

Xem thêm thông tin