Websites + Marketing Trợ giúp

Nâng cấp website của tôi từ bản dùng thử miễn phí

Nếu thích bản dùng thử miễn phí và muốn tiếp tục cập nhật cũng như sử dụng website mới của mình, bạn có thể mua một gói cho website.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
  2. Từ bảng điều khiển và chế độ sửa trang của website, bạn sẽ thấy một biểu ngữ ở trên đầu màn hình, nhấp vào nút đó để nâng cấp.
  3. Nhấp vào Tính phí sau thời gian dùng thử, khoản phí sẽ được tính vào thẻ tín dụng của bạn vào ngày hết thời gian dùng thử.
  4. Chọn nâng cấp website của bạn bất cứ lúc nào trong thời gian dùng thử miễn phí và cho đến ngày thứ 30.

    Để thay đổi thông tin thanh toán, hãy truy cập vào mục Cài đặt tài khoản.

Xem thêm thông tin