Quản lý tài khoản Trợ giúp

Tạo tài khoản GoDaddy

Sau đây là cách tạo tài khoản GoDaddy mới mà không cần mua sản phẩm - ví dụ: bạn được mời truy cập tài khoản và cần tài khoản riêng để chấp nhận lời mời đó.

  1. Truy cập vào godaddy.com.
  2. Nhấp vào Đăng nhập, rồi ở vùng Khách hàng mới, nhấp vào Tạo tài khoản của tôi.
  3. Điền vào các trường trên màn hình, sau đó nhấp vào Tạo tài khoản.

Các bước tiếp theo

Xem thêm thông tin