Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm các danh mục MLS/IDX Bất động sản vào trang của tôi

Khách hàng có thể tìm kiếm bất động sản trong khu vực của mình mà không cần rời khỏi trang nếu bạn sử dụng phần hồ sơ niêm yết IDX/MLS. Bạn phải có gói Đặc biệt hoặc gói Thương mại để thêm hồ sơ niêm yết.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn để mở trang của bạn.
  3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
  4. Vui lòng Truy cập trang và vị trí bạn muốn thêm danh mục bất động sản rồi thêm một phần.
  5. Tìm kiếm phần Danh mục bất động sản MLS/IDX và chọn Thêm.
  6. Chọn Thêm trên bố cục bạn muốn sử dụng.
  7. Nếu bạn hiện chưa có tài khoản IDX, hãy chọn Tạo tài khoản IDX.
  8. Sau khi đăng ký với IDXBroker.com, bạn sẽ nhận được một email từ họ có chứa khóa API. IDX Broker cũng giới thiệu tổng quan về dịch vụ mà bạn nhận được với Websites + Marketing.
  9. Khi bạn nhận được khóa API, hãy dán khóa vào hộp Nhập khóa API. Khi đã nhập khóa API, danh mục của bạn sẽ hiển thị sau ít phút.
  10. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Vui lòng sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi đã sẵn sàng công khai các thay đổi, bạn hãy xuất bản trang của mình.

Xem thêm thông tin