Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm Google Analytics vào trang của tôi

Khi thêm dịch vụ theo dõi Google Analytics vào website, bạn có thể biết được dữ liệu chính xác về những ai truy cập trang của mình, trang nào đưa họ tới trang của bạn và họ điều hướng trên trang của bạn ra sao.

Lưu ý: Nếu không có tài khoản Google Analytics, bạn có thể đăng ký Google Analytics theo các bước dưới đây.

Nếu đã có tài khoản Google Analytics, bạn có thể muốn mở một thẻ riêng và tìm ID theo dõi của bạn. Vui lòng xem qua bài viết trợ giúp của Google nếu bạn cần trợ giúp tìm kiếm ID theo dõi của bạn.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Vui lòng Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn để mở trang.
  3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
  4. Chọn Cài đặt.
  5. Vui lòng chọn Google Analytics.
  6. Vui lòng sao chép mã ID Theo dõi của bạn từ thẻ khác và dán mã ở đây vào khu vực ID Theo dõi. Bạn có thể sử dụng các liên kết trong trình dựng website để đăng ký Google Analytics hay nếu bạn cần trợ giúp tìm ID Theo dõi của bạn.
  7. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Xuất bản trang của bạn để kích hoạt mã theo dõi của Google Analytics.
  8. Bạn hãy đợi 24 giờ rồi đăng nhập vào tài khoản Google Analytics và tìm hiểu chi tiết về các số liệu thống kê cùng biểu đồ lưu lượng truy cập cho trang của bạn.

Xem thêm thông tin