GoDaddy Trợ giúp

Thiết lập mẫu liên hệ 7 trong WordPress

Contact Form 7 là một trình cắm WordPress phổ biến để thêm mẫu liên hệ vào trang của bạn. Bạn cần tạo và thiết lập mẫu liên hệ trước khi có thể thêm vào trang.

 1. Đăng nhập vào WordPress.
 2. Cài đặt và kích hoạt trình cắm Contact Form 7.
 3. Ở menu bên trái, chọn Liên hệ > Thêm mới để tạo mẫu liên hệ mới.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn chỉnh sửa mẫu liên hệ hiện có, hãy chọn Liên hệ > Mẫu liên hệ, rồi chọn mẫu liên hệ bạn muốn chỉnh sửa (chọn tiêu đề, không phải hộp kiểm).

 4. Trong trường Nhập tiêu đề ở đây, hãy nhập tiêu đề của mẫu liên hệ mới.
 5. Chọn tab Thư và cập nhật các mục sau:
  • Trong trường Đến, thay thế văn bản ô nội dung bằng địa chỉ email mà bạn muốn nhận thư.
  • (Không bắt buộc) Cập nhật các trường khác.

  Lưu ý: Nếu địa chỉ trong trường Từ không khớp với miền trên tài khoản lưu trữ, thì máy chủ sẽ ngăn việc nhận thư.

 6. (Không bắt buộc) Chọn tab MẫuNhắn tin để thực hiện các thay đổi bạn muốn.
 7. Chọn Lưu.

Các bước tiếp theo

Xem thêm thông tin