Poczta Profesjonalna Pomoc

Dodawanie konta Professional Email w aplikacji Thunderbird


Krok 5 z serii Konfiguracja mojego konta Professional Email.

Dodaj konto Professional Email w aplikacji Thunderbird na komputery Mac lub dla systemu Windows. Następnie można wysyłać i odbierać wiadomości e-mail z komputera.

 1. Otwórz aplikację Thunderbird.
  Ikona Thunderbird, niebieski ptak z białą kopertą
 2. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, przejdź do kroku 5. W przeciwnym razie w lewym dolnym rogu wybierz Menu ustawień Thunderbird, koło zębate ustawień Ustawienia.
 3. Wybierz Account Settings(Ustawienia konta).
  ustawienia konta z menu ustawień TB
 4. Wybierz Czynności konta, następnie Dodaj konto e-mail.
  Dodaj konto pocztowe z ustawień konta TB
 5. Wprowadź swoje pełne imię i nazwisko, adres e-mail i hasło, a następnie wybierz Continue(Kontynuuj).
 6. Jeśli ustawienia serwera IMAP zostaną wykryte, zostaną one wprowadzone automatycznie. Wybierz Gotowe, a następnie przejdź do kroku 8.
 7. Jeśli ustawienia serwera IMAP nie zostaną wykryte, wybierz Konfiguruj ręcznie i wprowadź poniższe dane, a następnie wybierz Gotowe.
  • W sekcji SERWER POCZTY PRZYCHODZĄCEJ upewnij się, że pola zostały wypełnione w następujący sposób:
   • Nazwa hosta: imap.secureserver.net
   • Port: 993
   • Zabezpieczenia połączenia: SSL/TLS
   • Metoda uwierzytelniania: Standardowe hasło
  • W sekcji SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ upewnij się, że pola zostały wypełnione w następujący sposób:
   • Nazwa hosta: smtpout.secureserver.net
   • Port: 465
   • Zabezpieczenia połączenia: SSL/TLS
   • Metoda uwierzytelniania: Standardowe hasło
 8. Po pomyślnym dodaniu konta do Thunderbirda zostanie wyświetlone potwierdzenie. Wybierz Finish(Zakończ).

Możesz teraz używać swojego Professional Email w Thunderbirdzie!