Poczta Profesjonalna Pomoc

Korzystanie z ustawień protokołu IMAP w celu dodania usługi Professional Email do klienta poczty

Dodaj usługę Professional Email do klienta poczty, korzystając z następujących ustawień IMAP. Protokół IMAP umożliwia dostęp do przechowywanych na serwerze wiadomości e-mail z wielu urządzeń.

Wprowadź następujące dane serwera przychodzącego:

  • Nazwa użytkownika: Adres e-mail
  • Hasło: Hasło do poczty
  • Serwer IMAP: imap.secureserver.net
  • Typ zabezpieczeń: SSL
  • Port: 993

Następnie wprowadź dane serwera wychodzącego:

  • Serwer SMTP: smtpout.secureserver.net
  • Typ zabezpieczeń: SSL
  • Port: 465

Jeśli te ustawienia nie działają, sprawdź, czy dostępna jest opcja „Wymagaj zalogowania się” i włącz ją.

Więcej informacji

  • Jeżeli po wykonaniu poniższych czynności nie możesz odbierać lub wysyłać wiadomości e-mail, skontaktuj się z naszymi ekspertami GoDaddy, aby uzyskać pomoc. W zależności od Twojej lokalizacji oraz usługodawcy internetowego może być konieczne wprowadzenie dodatkowych zmian.