Strony Internetowe + Marketing Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Ograniczanie planu

Ogranicz plan, jeśli potrzebujesz mnie funkcji lub jeśli nie chcesz płacić za funkcje, których nie będziesz używać. Możesz zaktualizować plan w przyszłości, ale będzie konieczne odtworzenie wszystkich funkcji utraconych w wyniku ograniczenia planu.

Na przykład, jeśli masz plan Handel i dodano produkty, po obniżeniu planu wszystkie działania sklepu zostaną usunięte.

Ostrzeżenie: W przypadku obniżenia wersji planu e -commerce Websites + Marketing zawarte w nim produkty, opisy, zamówienia itp. Są przechowywane przez 30 dni na wypadek, gdybyś zmienił zdanie. W przeciwnym razie wszelkie inne funkcje powiązane wyłącznie z poprzednim planem nie zostaną zachowane w nowym planie.

W tym celu należy skontaktować się z pomocą techniczną.

Więcej informacji