Domeny Pomoc

Zatwierdzanie aktualizacji danych kontaktowych mojego rejestrującego

Jeśli wyłączono Prywatność domeny i zmieniono organizację, imię i nazwisko lub adres e-mail osoby rejestrującej domenę, konieczne będzie zatwierdzenie tych aktualizacji. Gdy Prywatność domeny jest włączona, zmiany wprowadzone w danych kontaktowych domeny nie muszą być zatwierdzane.

Wybierz kartę, która odpowiada aktualizowanemu polu w danych kontaktowych.

Gdy zmienisz adres e-mail rejestrującego, wyślemy wiadomość e-mail z zatwierdzeniem na aktualny adres e-mail rejestrującego wymieniony w domenie. Wyślemy także prośbę o zatwierdzenie na adres e-mail konta, jeśli jest inny. Po zatwierdzeniu zmiany z aktualnego adresu e-mail rejestrującego wyślemy ostatni e-mail potwierdzający na zmieniony adres e-mail.

 1. Znajdź i otwórz e-mail potwierdzający o tytule Sprawdź i zatwierdź nowe dane rejestrującego domenę.
 2. Wybierz Sprawdź i zatwierdź zmianę, otworzy się nowa karta przeglądarki.
 3. Sprawdź zaktualizowane informacje kontaktowe, aby potwierdzić, że wszystko się zgadza.
 4. Wybierz ustawienia 60-dniowej blokady przeniesienia domeny:
 5. Wybierz Tak, zaktualizuj dane kontaktowe.
 6. Na nowy adres e-mail rejestrującego zostanie wysłany drugi e-mail potwierdzający z tytułem Potrzebne zatwierdzenie: Otrzymujesz jedną lub więcej domen.
 7. Wybierz Sprawdź i zatwierdź zmianę, otworzy się nowa karta przeglądarki.
 8. Sprawdź zaktualizowane informacje kontaktowe, aby potwierdzić, że wszystko się zgadza.
 9. Wybierz przycisk Zapisz.

Pojawienie się nowych informacji kontaktowych na koncie i w WHOIS może potrwać do 90 minut.

Gdy zmienisz organizację, imię lub nazwisko rejestrującego, wyślemy wiadomość e-mail z zatwierdzeniem na aktualny adres e-mail rejestrującego wymieniony w domenie. Wyślemy także prośbę o zatwierdzenie na adres e-mail konta, jeśli jest inny. W ten sposób nadal będzie można zatwierdzić zmiany, nawet bez dostępu do poczty e-mail domeny.

 1. Znajdź i otwórz e-mail potwierdzający o tytule Sprawdź i zatwierdź nowe dane rejestrującego domenę.
 2. Wybierz Sprawdź i zatwierdź zmianę, otworzy się nowa karta przeglądarki.
 3. Sprawdź zaktualizowane informacje kontaktowe, aby potwierdzić, że wszystko się zgadza.
 4. Wybierz ustawienia 60-dniowej blokady przeniesienia domeny:
 5. Wybierz Tak, zaktualizuj dane kontaktowe.

Pojawienie się nowych informacji kontaktowych na koncie i w WHOIS może potrwać do 90 minut.

Powiązane czynności

Więcej informacji