system WordPress Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Zmień kolejność elementów w menu nawigacji WordPress

Oto jak zmienić kolejność elementów menu w menu nawigacji WordPress.

  1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
  2. W menu po lewej stronie wybierz Wygląd > Menu .
    • Jeśli masz więcej niż jedno menu, na liście Wybierz menu do edycji wybierz menu, które chcesz edytować, a następnie wybierz opcję Wybierz .
  3. W sekcji Struktura menu przeciągnij i upuść elementy menu, aby zmienić ich kolejność w dowolny sposób.

    Uwaga: Jeśli chcesz utworzyć menu rozwijane, w sekcji Struktura menu przeciągnij i upuść elementy podrzędne poniżej elementu głównego, a następnie nieco go w prawo. Przeciągnij i upuść podelementy w lewo, aby usunąć je ze struktury rozwijanej.

  4. Wybierz opcję Zapisz menu .

Więcej informacji