อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

เพิ่ม Professional Email ของฉันใน Gmail บน Android


ขั้นตอนที่ 5 ในการตั้งค่าบัญชี Professional Email

เพิ่มบัญชี Professional Email ลงใน Gmail สำหรับ Google Pixel หรือเครื่องแอนดรอยด์อื่น จากนั้นก็ส่งและรับอีเมลธุรกิจจากอุปกรณ์ Android ของคุณได้เลย

 1. เปิด Gmail
  ไอคอนแอป Gmail ที่มีตัวอักษร M หลากสี
 2. หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ ให้แตะ เพิ่มบัญชีอื่น หากเป็นผู้ใช้เก่า ให้แตะ Profile (โปรไฟล์) แล้วแตะAdd another account (เพิ่มบัญชีอื่น)
 3. แตะOther (อื่นๆ)
  แตะอื่นๆ เพื่อตั้งค่า
 4. ป้อนที่อยู่ Professional Email แล้วแตะ Next (ถัดไป)
 5. สำหรับประเภทบัญชี ให้แตะ Personal (IMAP) (ส่วนตัว (IMAP))
 6. ป้อนรหัสผ่าน แล้วแตะ Next (ถัดไป)
 7. แก้ไขเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าเป็น imap.secureserver.net แล้วแตะ Next (ถัดไป)
  แก้ไขเซิร์ฟเวอร์ IMAP ขาเข้า
 8. แก้ไขเซิร์ฟเวอร์ SMTP ขาออกเป็น smtpout.secureserver.net แล้วแตะ Next (ถัดไป)
  แก้ไข SMTP ขาออก
 9. เลือก Account options (ตัวเลือกบัญชี) ของคุณ แล้วแตะ Next (ถัดไป)
  เลือกตัวเลือกบัญชี
 10. อัพเดตชื่อบัญชีและชื่อของคุณ (ชื่อที่จะปรากฏในอีเมลที่ส่ง) หากต้องการเสร็จสิ้นการตั้งค่าและไปที่กล่องขาเข้า ให้แตะNext (ถัดไป)
  • หากเป็นบัญชีอีเมลแรกใน Gmail สำหรับ Android ระบบจะถามว่าคุณต้องการเพิ่มอีกบัญชีหรือไม่ หากต้องการข้ามขั้นตอนนี้ ให้แตะTAKE ME TO GMAIL (พาฉันไปยัง GMAIL)
   ป้อนชื่อของคุณ

Professional Email จะอยู่ในอุปกรณ์ Android และพร้อมใช้งานแล้ว!

ข้อมูลเพิ่มเติม