อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

เพิ่ม Professional Email ของฉันใน Outlook (Windows)


ขั้นตอนที่ 5 ในการตั้งค่าบัญชี Professional Email

เพิ่มบัญชี Professional Email ของคุณใน Outlook 2016 หรือใหม่กว่าสำหรับ Windows จากนั้นคุณก็จะสามารถรับส่งอีเมลจาก Outlook บน Windows PC ของคุณได้

 1. เปิด Outlook
  ไอคอน Outlook รูปซองจดหมายสีน้ำเงินตัวอักษร O สีขาว
 2. หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3 หากเป็นผู้ใช้เก่า ให้เลือก File (ไฟล์) แล้วเลือก + Add Account (+ เพิ่มบัญชี)
  เลือกเพิ่มบัญชี
 3. ป้อนที่อยู่ Professional Email ของคุณ แล้วเลือกConnect (เชื่อมต่อ)
  • หาก Outlook ค้นพบบัญชี IMAP ของคุณโดยอัตโนมัติ ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 8 หากไม่มีการค้นพบ ให้ดำเนินการต่อไปที่ขั้นตอนที่ 4
   เลือกเชื่อมต่อ
 4. เลือก IMAP
  เลือก IMAP
 5. ภายในส่วน Incoming Mail (เมลขาเข้า) ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ต่างๆ มีข้อมูลดังนี้
  • เซิร์ฟเวอร์: imap.secureserver.net
  • พอร์ต: 993
  • วิธีการเข้ารหัส: SSL/TLS
 6. ภายในส่วน Outgoing mail (เมลขาออก) ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ต่างๆ มีข้อมูลดังนี้
  • เซิร์ฟเวอร์: smtpout.secureserver.net
  • พอร์ต: 465
  • วิธีการเข้ารหัส: SSL/TLS
 7. เลือก ถัดไป
 8. ป้อนรหัสผ่านของคุณ แล้วเลือก Connect (เชื่อมต่อ)
  ป้อนรหัสผ่าน
 9. เมื่อคุณเห็นการยืนยันว่าได้เพิ่มบัญชีอีเมลของคุณแล้ว ให้เลือกเสร็จสิ้น

ตอนนี้ Professional Email ของคุณก็ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยใน Outlook สำหรับ Windows แล้ว!