เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

เชื่อมต่อเว็บไซต์ Websites + Marketing ของฉันกับโดเมน

A custom domain is another way to personalize your Websites + Marketing site. Domains are different than the website you've built—they're your site's digital street address. We'll help you choose a good one and connect it, or you can connect one you've bought elsewhere.

Remember, the cost of hosting your website is separate from the cost of your domain. Find out more about the differences between your domain and your website.

If you're on a free trial, you'll need to sign up for a paid plan. Compare plans and pricing.

Watch our video on how to change your website's address, and then read more further down about the different options you have for changing your website's domain name.

หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมนของเว็บไซต์ (มักเรียกกันว่าที่อยู่หรือ URL) ของคุณ คุณมีตัวเลือกดังต่อไปนี้

Use a GoDaddy domain you already own (must be in the same GoDaddy account as your website).
 1. ไปที่ หน้าผลิตภัณฑ์ GoDaddy ของคุณ
 2. เลื่อนลงไป แล้วขยาย Websites + Marketing และเลือกจัดการถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
 3. เลือก แก้ไขเว็บไซต์ หรือ แก้ไขไซต์ เพื่อเปิดเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ของคุณ
 4. เลือกการตั้งค่า
 5. เลือกจัดการ ถัดจากชื่อโดเมนของคุณ
 6. On the popup that appears, select On a domain I already own, and then select Continue.
 7. Select the domain you want from your list of GoDaddy domains, and then select Continue.
 8. Confirm that the domain is correct and it's the selected option.
 9. Select Save & Publish or Save. Your changes won't be visible to other people until you publish.
Connect your Websites + Marketing site to a new GoDaddy domain
 1. ไปที่ หน้าผลิตภัณฑ์ GoDaddy ของคุณ
 2. เลื่อนลงไป แล้วขยาย Websites + Marketing และเลือกจัดการถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
 3. เลือก แก้ไขเว็บไซต์ หรือ แก้ไขไซต์ เพื่อเปิดเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ของคุณ
 4. เลือกการตั้งค่า
 5. Select Connect Domain. (Been here before? Select Manage.)
  Note: If you're on a free plan, you'll be asked to upgrade so that you can add a custom domain.
 6. เลือกรับโดเมนใหม่แล้วเลือกดำเนินการต่อ หรือหากคุณมีโดเมนในบัญชีอยู่แล้ว ให้เลือกโดเมนนั้น จากนั้นเลือกบันทึกและเผยแพร่
 7. เราจะแนะนำชื่อโดเมนให้คุณตามชื่อโดเมนฟรี หรือคุณจะค้นหาชื่อโดเมนใหม่เองก็ได้
 8. Follow the prompts to add site protection (optional) and complete your purchase. Select Continue to return to connecting your new domain to your website.
 9. ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อโดเมนและตัวเลือก จากนั้นเลือกบันทึกและเผยแพร่หรือบันทึก ผู้อื่นจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณจนกว่าคุณจะเผยแพร่
Use a non-GoDaddy domain that you bought elsewhere.
 1. ไปที่ หน้าผลิตภัณฑ์ GoDaddy ของคุณ
 2. เลื่อนลงไป แล้วขยาย Websites + Marketing และเลือกจัดการถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
 3. เลือก แก้ไขเว็บไซต์ หรือ แก้ไขไซต์ เพื่อเปิดเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ของคุณ
 4. เลือกการตั้งค่า
 5. เลือกจัดการ ถัดจากชื่อโดเมนของคุณ
 6. On the popup that appears, select On a domain I already own, and then select Continue.
 7. Select Use a different domain.
 8. Enter your domain and extension, without "www" in front of it, e.g. mycoolsite.com, not www.mycoolsite.com., and then select Continue.
 9. ในหน้าต่างใหม่ เราจะแสดงข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ของคุณโดยเฉพาะ ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของผู้ให้บริการ DNS หรือบัญชี GoDaddy อื่นๆ แล้วแก้ไขบันทึก DNS ให้ตรงกับข้อมูลใหม่ หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ DNS ของคุณ
  หมายเหตุ: หากคุณมีบัญชี GoDaddy อยู่ 2 บัญชี โดยบัญชีหนึ่งเชื่อมกับเว็บไซต์ ส่วนอีกบัญชีเชื่อมกับชื่อโดเมน ให้โอนชื่อโดเมนไปยังบัญชีที่เชื่อมกับเว็บไซต์ของคุณ
 10. หลังจากที่แก้ไขระเบียน DNS แล้ว ให้กลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า จากนั้นเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งค่าต่อ
 11. ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อโดเมนและตัวเลือก จากนั้นเลือกบันทึกและเผยแพร่หรือบันทึก ผู้อื่นจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณจนกว่าคุณจะเผยแพร่

การเชื่อมต่อเว็บไซต์ Websites + Marketing ของคุณกับโดเมนมักจะใช้เวลาไม่กี่นาที แต่อาจใช้เวลานานถึง 72 ชั่วโมงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเชื่อมต่อเว็บไซต์ของคุณกับโดเมนที่ไม่ใช่ของ GoDaddy

ข้อมูลเพิ่มเติม