เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

Websites + Marketing จะมอบตัวเลือกต่างๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ (เปรียบเทียบแผนและราคา ) การใช้แผนเหล่านี้เพื่อสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจของคุณหมายถึงคุณอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งการเก็บข้อมูลและวิธีจัดการคุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวแก่คุณ

ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์ Websites + Marketing ของคุณจะถูกกำหนดค่าโดยอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์โดยไม่เปิดเผยชื่อ และคุณสามารถกำหนดค่าเพื่อเก็บข้อมูลปริมาณการเข้าชมเพิ่มเติมได้ เช่น เวลาที่ใช้โหลดเพจ บันทึกดิบของเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลปริมาณการเข้าชมจะสตรีมไปยังศูนย์ข้อมูลของเราในสหรัฐอเมริกา หากเปิดใช้งานไว้ ข้อมูลประเภทนี้จะไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคล (PII) และจะนำมาใช้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าเว็บไซต์ของคุณมีผู้เข้าชมและโหลดหน้าเว็บได้รวดเร็ว

ข้อมูลลูกค้า

คุณอาจใช้ Websites + Marketing เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ เช่น รายชื่ออีเมล ประวัติการซื้อ และการนัดหมาย ข้อมูลนี้จะจัดเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลในสหรัฐอเมริกา คุณสมบัติที่คุณใช้จะสามารถอัปเดต ส่งออก และ/หรือลบข้อมูลลูกค้าของคุณเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้กับคุณ และหากมีความจำเป็น คุณยังสามารถกำหนดค่าคุณสมบัติที่อนุญาตให้ลูกค้าของคุณเลือกยินยอมเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมการสื่อสารหรือการใช้ข้อมูล

ตำแหน่งของคุณสมบัติที่ให้คุณรับข้อมูลส่วนตัวจากลูกค่าผ่านหน้าเว็บจะถูกเข้ารหัสไว้เป็นค่าเริ่มต้น ที่เก็บข้อมูลที่เก็บรักษาข้อมูลจะมีการรักษาความปลอดภัยโดยใช้วิธีการเดียวกับที่เราใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลของคุณ (อ้างอิงถึง การรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลตัวตนแบบดิจิตอลของคุณ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ดูคุณสมบัติต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้ของ Websites + Marketing