โดเมน วิธีใช้

ปัจจัยใดที่มีผลต่อเวลาในการแพร่กระจาย DNS

ทุกครั้งที่อัพเดตเรคคอร์ด DNS (ระบบชื่อโดเมน) ในไฟล์โซนของโดเมนของคุณ อินเทอร์เน็ตในส่วนที่เหลือจะต้องปรับข้อมูลตามการเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วงเวลาการปรับข้อมูลนี้เรียกว่าการเผยแพร่ โดยปกตินั้น การเปลี่ยนแปลง DNS จะเผยแพร่ภายในไม่กี่ชั่วโมง แต่ก็อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงก่อนที่ทุกอย่างจะเผยแพร่ไปทั่วทั้งอินเทอร์เน็ต สิ่งที่ส่งผลต่อเวลาในการเผยแพร่นั้นมีมากมาย รวมถึง TTL, ISP และรายการทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ

  • การตั้งค่า TTL (Time to Live) ของคุณ: ทุกเรคคอร์ด DNS มีการตั้งค่า TTL ค่า TTL คือระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์แคชข้อมูลของเรคคอร์ด DNS ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่า TTL ของบางเรคคอร์ดให้เป็น 1 ชั่วโมง เซิร์ฟเวอร์จะเก็บข้อมูลสำหรับเรคคอร์ดนั้นไว้ในเซิร์ฟเวอร์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนที่จะเรียกข้อมูลที่อัพเดตแล้วจากเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณ การตั้งค่า TTL ที่มีเวลาสั้นกว่าสามารถเพิ่มความเร็วการแพร่กระจายได้ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าที่มีเวลาสั้นกว่ายังเพิ่มจำนวนครั้งในการสืบค้นเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ช้าลง
  • ISP (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) ของคุณ: ISP ของคุณจะแคชเรคคอร์ด DNS โดยเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำภายในแทนที่จะเรียกข้อมูลใหม่จากเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณ ซึ่งจะเร่งความเร็วในการเรียกดูเว็บและลดอัตราการเข้าชม แต่อาจทำให้เวลาในการเผยแพร่ของคุณช้าลง ISP บางรายจะไม่สนใจการตั้งค่า TTL และทำการอัพเดตเฉพาะเรคคอร์ดที่แคชไว้ทุกๆ สองหรือสามวันเท่านั้น
  • รายการทะเบียนโดเมนของคุณ: เมื่อคุณเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์บนโดเมนของคุณ เราจะส่งคำขอเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังรายการทะเบียนโดเมนภายในไม่กี่นาที และทำการเผยแพร่เรคคอร์ด NS (เนมเซิร์ฟเวอร์) ของคุณไปยังรูทโซน รายการทะเบียนส่วนใหญ่จะอัพเดตโซนของตนทันที แต่บางรายการก็อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวัน

โดยปกติแล้ว การอัพเดต DNS ของคุณจะเผยแพร่ภายในไม่กี่ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา คุณควรรอจนถึง 48 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง DNS ใดๆ เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างสมบูรณ์ หากเกิน 48 ชั่วโมงแล้วและการเปลี่ยนแปลงของคุณไม่ได้แสดงอย่างถูกต้อง อาจเกิดปัญหาจากสาเหตุต่างๆ เช่น การตั้งค่า DNS ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม