Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Bật thời gian thực hiện đơn hàng

Bước 2 trong tuyển tập Cài đặt Giao nhận Địa phương Nâng cao.

Hãy tưởng tượng bạn đặt đồ ăn trực tuyến và phải chờ đợi sau khi bạn đến nhận hàng. Dịch vụ nhận hàng nhằm giảm thời gian chờ đợi của khách hàng. Thiết lập thời gian thực hiện đơn hàng giúp bạn tăng khoảng thời gian trước khi khách hàng có thể nhận hàng của mình, tránh sự chậm trễ không mong muốn cho khách hàng.

Dựa trên trường hợp sử dụng cho doanh nghiệp, bạn sẽ cần đảm bảo sử dụng thời gian thực hiện đơn hàng phù hợp nhất cho sản phẩm của mình. Nhìn chung, bạn nên thiết lập Thời gian thực hiện đơn hàng theo giờ, chứ không phải theo ngày. Sau đây là lý do:

Ngày được coi là khoảng thời gian 24 giờ, không bao gồm "Giờ đóng cửa hoặc không mở cửa" đối với doanh nghiệp của bạn.

  • Ví dụ:Nếu một công ty mở cửa 8 giờ/ngày và có khách hàng mua sản phẩm và chọn nhận hàng vào Thứ Hai. Nếu tùy chọn nhận hàng cho phép thời gian thực hiện đơn hàng là 1 ngày (24 giờ), họ sẽ không thể nhận hàng cho tới thứ Năm (hoặc) sáng thứ Sáu (tùy theo giờ mua hàng), vì khung thời gian 24 giờ được chia thành 3 lần 8 giờ, nghĩa là họ không thể nhận hàng trong từng đó ngày.

Giờ được coi là một giờ thông thường.

  • Ví dụ:Nếu một công ty làm bánh quy và cần 10 phút để xử lý đơn hàng trực tuyến, 30 phút để nướng bánh, họ có thể đặt thời gian thực hiện đơn hàng là 1 giờ để có thêm thời gian trước khi khách hàng đến. Điều này có nghĩa là nếu khách hàng đặt hàng lúc 3 giờ chiều, hệ thống sẽ cho khách hàng biết rằng họ có thể nhận hàng lúc 4 giờ chiều (cùng ngày).

Nếu bạn muốn thiết lập khoảng thời gian này, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới:

  1. Đăng nhập vào WordPress .
  2. Trên menu bên trái, chọn WooCommerce , rồi chọn Cài đặt .
  3. Vào tab Giao hàng và nhấp vào Nhận hàng tại địa phương.
  4. Đảm bảo bạn đặt Chế độ hẹn nhận hàng để cho phép hoặc yêu cầu cuộc hẹn.
  5. Cuộn xuống Thời gian thực hiện đơn hàng mặc định và đặt khoảng thời gian ưa thích.
  6. Nhấp vào Lưu thay đổi .
  7. Kiểm tra thời gian thực hiện đơn hàng trên website để đảm bảo thời gian đó hoạt động theo đúng dự định.

Xem thêm thông tin