Websites + Marketing Trợ giúp

Câu hỏi thường gặp về quyền riêng tư

Websites + Marketing sẽ cung cấp cho bạn các tùy chọn khác nhau để đáp ứng nhu cầu của mình (so sánh các gói và giá cả ). Khi sử dụng các gói này để xây dựng nền tảng cho doanh nghiệp, bạn có thể cần thêm thông tin về nơi lưu trữ dữ liệu và cách các tính năng được quản lý để thông báo chính sách về quyền riêng tư của bạn.

Dữ liệu truy cập trang

Sản phẩm Websites + Marketing của bạn được tự động cấu hình để thu thập thông tin truy cập trang ẩn danh và bạn có thể cấu hình để thu thập dữ liệu lưu lượng bổ sung, chẳng hạn như thời gian tải trang. Nhật ký máy chủ thô và dữ liệu lưu lượng, nếu được bật, sẽ được truyền trực tuyến đến các trung tâm dữ liệu của chúng tôi ở Hoa Kỳ. Loại dữ liệu này không chứa thông tin nhận dạng cá nhân (PII) và chỉ dùng để giúp bạn hiểu trang của mình có khách truy cập và có tải nhanh hay không.

Dữ liệu khách hàng

Bạn có thể sử dụng Websites + Marketing để thu thập thông tin về khách hàng của mình, chẳng hạn như danh sách gửi thư, lịch sử mua hàng và cuộc hẹn. Dữ liệu này được lưu trữ trong các kho dữ liệu ở Hoa Kỳ. Các tính năng bạn sử dụng sẽ cung cấp khả năng cập nhật, xuất và/hoặc xóa dữ liệu của khách hàng để tuân thủ các quy định về quyền riêng tư áp dụng cho bạn. Khi cần, bạn cũng có thể định cấu hình các tính năng cho phép khách hàng đồng ý hoặc từ chối việc truyền thông hoặc sử dụng dữ liệu.

Những nơi các tính năng cho phép bạn lấy thông tin cá nhân từ khách hàng của mình qua trang web đều được mã hóa theo mặc định. Các kho dữ liệu, nơi duy trì thông tin, được bảo vệ bằng chính các phương pháp mà chúng tôi sử dụng để bảo vệ dữ liệu của bạn (tham khảo Bảo mật danh tính số của bạn).

Xem thêm thông tin