GoDaddy Studio Trợ giúp

Đăng nhập vào GoDaddy Studio

Vui lòng đăng nhập vào GoDaddy Studio và tạo nội dung trực quan thu hút sự chú ý cho bất kỳ nền tảng nào - bạn không cần có kỹ năng thiết kế đồ họa!

Sử dụng điện thoại di động để quét mã QR rồi tải xuống ứng dụng di động trên iOS hoặc Android.
mở hoặc tải xuống ứng dụng

Hoặc, làm theo các bước sau đây để tải xuống ứng dụng:

  1. Truy cập vào cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị của bạn (iOS hoặc Android).
  2. Tìm kiếm GoDaddy Studio rồi tải ứng dụng xuống.
  3. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập GoDaddy của bạn.
  4. Bây giờ bạn có thể tạo dự án hoặc chỉnh sửa dự án GoDaddy Studio hiện có.
  1. Truy cập GoDaddy Studio.
  2. Ở phía bên phải của màn hình, vui lòng đăng nhập bằng thông tin đăng nhập GoDaddy của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đang xem website GoDaddy Studio trong trình duyệt trên thiết bị di động của mình, bạn sẽ được yêu cầu tải xuống hoặc đăng nhập vào ứng dụng.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin