Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Di chuyển trang cPanel của bạn từ Máy chủ lưu trữ khác sang GoDaddy

Nếu muốn di chuyển trang mà được lưu trữ bởi công ty khác đến GoDaddy, bạn có thể dùng chức năng sao lưu của cPanel. Thao tác này sẽ di chuyển website của bạn, cơ sở dữ liệu của trang, cũng như các tài khoản email bạn đã cài đặt trên cPanel.

Một lưu ý ngắn về email — nếu làm theo những hướng dẫn này, email của bạn sẽ tiếp tục hoạt động như trước kia. Tuy nhiên, nếu thay đổi tên máy chủ miền của bạn để trỏ đến tên máy chủ của chúng tôi, nó có thể làm cho email của bạn không hoạt động.

Tổng quan

Dù quy trình này có nhiều bước, bạn có thể hoàn thành chúng trong khoảng một giờ. Đây là những gì bạn cần làm:

 1. Tải xuống tất cả bản sao lưu từ máy chủ hiện tại của bạn.
 2. Phục hồi các bản sao lưu đó tại GoDaddy
 3. Xem trước trang của bạn trên máy chủ của chúng tôi
 4. Làm cho nó hoạt động.

Thật dễ dàng.

Sao lưu trang của bạn

Trước khi bắt đầu, chúng tôi đề nghị bạn muacài đặt tài khoản cPanel với chúng tôi. Sau khi bạn đã hoàn thành, bắt đầu sao lưu trang tại máy chủ hiện tại của bạn.

Để sao lưu tài khoản cPanel tại máy chủ hiện tại của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản cPanel của bạn .
 2. Trong phần Tập tin, nhấp vào Trình hướng dẫn sao lưu.
 3. Nhấp Sao lưu.
 4. NhấpThư mục trang chủ.
 5. NhấpThư mục trang chủ, sau đó nhấp Quay lại.
 6. Nhấp Cơ sở dữ liệu SQL của tôi.
 7. Nhấp vào từng tên của cơ sở dữ liệu để tải về một bản sao lưu của nó, sau đó nhấp Quay lại.
 8. Nhấp vào Trình chuyển & Bộ lọc Email.
 9. Nhấp vào từng tên của miền để tải về một bản sao lưu của trình chuyển, nhấpThông tin Bộ lọc của Hệ thống, sau đó nhấp Quay lại.

Hãy đảm bảo bạn biết tất cả những tập tin này được lưu ở đâu để có thể tìm thấy chúng cho bước tiếp theo.

Phục hồi trang của bạn

Bây giờ bạn có tất cả bản sao lưu, bạn có thể phục hồi chúng trên tài khoản dịch vụ lưu trữ chia sẻ cPanel GoDaddy

Phục hồi Bản sao lưu của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp Lưu trữ web.
 3. Bên cạnh tài khoản cPanel mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào Quản lý.
 4. Nhấp vào Quản trị cPanel.
 5. Trong phần Tập tin, nhấp vào Trình hướng dẫn sao lưu.
 6. Nhấp Khôi phục.
 7. Nhấp vàoThư mục trang chủ.
 8. Nhấp vàoChọn tập tin, chọn bản sao lưu thư mục trang chủ bạn đã tạo ở máy chủ hiện tại, sau đó nhấp vào Tải lên.

  Lưu ý: Việc này có thể sẽ mất thời gian tùy thuộc vào dung lượng của bản sao lưu.

 9. Sau khi hoàn thành phục hồi, đóng cửa sổ mới mà đã mở, sau đó nhấp Quay lại.
 10. Nhấp Cơ sở dữ liệu SQL của tôi.
 11. Nhấp vàoChọn tập tin, chọn bản sao lưu MySQL bạn đã tạo ở máy chủ hiện tại, sau đó nhấp vào Tải lên.
 12. Đóng cửa sổ mới đã mở và lặp lại bước trước cho mỗi cơ sở dữ liệu bạn đã sao lưu. Khi hoàn tất, nhấp vàoQuay lại.
 13. Nhấp vào Trình chuyển & Bộ lọc Email.
 14. Nhấp vàoChọn tập tin, chọn bản sao lưu trình chuyển hay bộ lọc mà bạn đã tạo ở máy chủ hiện tại, sau đó nhấp vàoTải lên.

Thế là xong! Bạn đã di chuyển thành công website của bạn từ máy chủ hiện tại của bạn đến chúng tôi.

Xem trước trang của bạn

Để đảm bảo mọi thứ vẫn hoạt động trước khi di chuyển DNS của bạn, bạn có thể xem trước trang của mình.

Để xem trước trang của bạn

 1. Trong cPanel, truy cập thẻcPanelở trên cùng trang.
 2. Trong phần Miền, nhấp vàoXem trước Website.
 3. Kế bên miền đang sử dụng, nhấp vàoXem trước.

Một số loại website, bao gồm cả WordPress®, sẽ gặp vấn đề với CSS khi bạn xem trước chúng. Điều này là bình thường và, thật không may, rất khó sửa. Tuy nhiên, khi trang của bạn đang hoạt động, mọi thứ sẽ hoạt động bình thường. Nếu bạn muốn xem trước website đầy đủ hơn, bạn có thể xem trước website bằng cách chỉnh sửa tập tin máy chủ lưu trữ .

Nếu mọi thứ đã ổn, bạn có thể cập nhật DNS của mình với nhà đăng ký miền để trỏ đến dịch vụ lưu trữ chia sẻ cPanel. Chỉ cần cập nhật A record (@) chính của bạn bằng IP của tài khoản lưu trữ.

Cập nhật DNS của bạn

Để tìm địa chỉ IP tài khoản lưu trữ của bạn, truy cập thẻcPanel ở phía trên cùng trang. Địa chỉIP của Websites của bạn sẽ được hiển thị ở bên trái.

 • Nếu tên miền của bạn được đăng ký với chúng tôi, bạn có thể cập nhật Bản ghi A (@) chính thành địa chỉ IP cPanel trong Trình quản lý DNS (thêm thông tin).
 • Nếu tên miền của bạn được đăng ký ở nơi khác, hãy liên hệ với nhà đăng ký của bạn để được hỗ trợ cập nhật DNS của bạn.